Peter Selg als auteur van het menselijk hart

22-03-2019

Peter Selg is niet alleen een van de meest vruchtbare antroposofische auteurs (de omvang van zijn oeuvre is ronduit verbluffend), hij is internationaal ook algemeen erkend als een van de beste kenners van het werk van Rudolf Steiner.

Zijn historisch onderzoek is niet verricht om enkel te achterhalen hoe het vroeger was, hij wil er ook vandaag nog de vruchtbare kern van ontdekken, dat wat hij Rudolf Steiners intentie noemt. Dit hangt verder nog samen met het feit dat hij eigenlijk psychiater is, dus iemand die professioneel geïnteresseerd is in geestelijke gezondheid en het bevorderen daarvan. Het is dit geestelijk-gezonde, je zou ook kunnen zeggen het gezond-verstand-karakter, van het werk van Rudolf Steiner, en dat in de context van een mentaal zieke samenleving en getraumatiseerde hedendaagse wereldontwikkeling, wat hem het meeste drijft en engageert. Hij is inderdaad een uitzonderlijk gemotiveerde, geëngageerde spreker en schrijver die telkens naar de wonde van de hedendaagse mens op zoek gaat en dat geldt niet alleen als hij het over Rudolf Steiner heeft. Dat geldt ook als hij het over de antroposofische beweging en zelfs de wereldwijde Antroposofische Vereniging heeft. Geen wonde of leed is hem daarbij te klein of te groot.
Welke wonde heb je, wereld? Welke wonde heb je, mens? Dat zijn de vragen die hem bij zijn schrijven drijft, nog voor de keuze voor Rudolf Steiner, nog voor de keuze voor gelijk wat. Daarbij gaat hij ook niet uit de weg dat hij Duitser is. Ook die wonde kijkt hij recht in het aangezicht. Daarover getuigen zijn vele boeken die niet onmiddellijk, maar middelijk des te meer, over antroposofie gaan. Zo heeft hij heerlijke studies gewijd aan Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin, Kaspar Hauser, die Weisse Rose (Hans Scholl en Alexander Schmorell), Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Paul Celan, Nelly Sachs, Heinrich Böll, enz. Telkens vecht hij daarin voor het menselijke en de mens, dikwijls verfrissend scherp en polemisch, met de stem van de taal geworden geestelijke noodzaak. Daarbij keert hij telkens weer naar de bronnen, onderzoekt hij authentiek documenten, raakt hij de monumenten aan die hij beschrijft, vereert ze niet alleen. Juist dat maakt zijn boeken zo geestrijk, dat hij engagement koppelt aan vondsten, aan ontdekkingen, aan de authentieke historische werkelijkheid.
Daarbij moet nog gezegd worden dat dit kolossale psychiatrisch-literaire werk gegroeid is vanuit een studie van het menselijke hart in de werk van Rudolf Steiner. Hij legde me eens uit dat hij eigenlijk helemaal niet van plan was om schrijver te worden. Het is gegroeid vanuit een al zeer jong ontstane nieuwsgierigheid naar de opvattingen over het menselijke hart in het werk van Rudolf Steiner. Die wilde hij samenbrengen en systematiseren. Dat thema, dat oorspronkelijk vanuit medisch-professionele wetenschappelijke belangstelling groeide, werd zijn psychiatrisch zwaartepunt en uitgangspunt voor een uitzonderlijk actueel, noodzakelijk en briljant oeuvre.

Peter_Selg_HetGeestelijkLichtVanDeWaldorfschool_cover

http://www.wegman-verlag.de/images/verlagsprospekt.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Selg

Wilbert Lambrechts schreef bovenstaande tekst naar aanleiding van twee voordrachten van Peter Selg in Antwerpen op 22 en 23 maart 2019.

Actueel

Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen…

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.

ONLINE video’s rond ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’

De pedagogische sectie heeft 4 korte voordrachten online ter beschikking geplaatst rond het thema ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’. Op deze pagina kan je doorklikken naar de video’s.

Steinerscholen vechten nieuwe eindtermen S.O. aan

Omdat het niet mogelijk is om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.