Steinerschool Het Leerhuis (zetel, kleuterschool en lagere school)

Opstraat 90
B-3960 Opitter-Bree
T: 0477 825790

E: secretariaathetleerhuis@gmail.com
W: www.hetleerhuis-steinerschool.be
F: Facebook Steinerschool Het Leerhuis