Berichten

Het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit zet scholen aan tot interne kwaliteitszorg

Over de ontwikkeling van een referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) is door overheid en inspectie reeds veel gecommuniceerd. Nu is het ‘klaar’.

Could Steiner schools have a point on children, tablets and tech?

Onder deze titel verscheen in ‘The Guardian’ van 14 juni een artikel dat inzoomt op het gebruik van computers en tablets in de klas.