Bijeenkomst leraren Aardrijkskunde klas 7 tot 12

04-02-2022

De Antroposofische vereniging in Nederland nodigt alle Natuurwetenschappelijke leerkrachten van de Middelbare school uit voor een vormingsbijeenkomst:

Uitnodiging leergang met Bas Pedroli op 25 en 26 februari 2022

Beste vrienden,

Voor de Leergang van de Natuurwetenschappelijke Sectie van vrijdag 25 en zaterdag 26 februari 2022 hebben we Bas Pedroli bereid gevonden een inleiding te geven over het luisteren naar het landschap, en met ons te werken aan het opbouwen van een verbinding met het landschap.

Bas studeerde aardrijkskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een landschaps-ecologisch onderzoek naar het Strijper-Aa-landschap in Zuidoost Brabant. Bas is zelfstandig onderzoeker/adviseur en is als universitair hoofddocent verbonden aan Wageningen University
(Leerstoelgroep Landgebruiksplanning). Hij was tot 2020 als senior onderzoeker bij Wageningen University & Research (Alterra) sterk betrokken bij internationaal onderzoek en onderwijs op het gebied van landschap, natuur en ruimtelijke ordening. Hij was één van de oprichters van UNISCAPE,
een Europees netwerk van 42 universiteiten dat zich toelegt op landschapsstudies en onderwijs, als ondersteuning van de Europese Landschapsconventie. Hij is een actief lid van verschillende andere Europese wetenschappelijke en NGO-netwerken (o.a. IALE, PETRARCA, CIVILSCAPE). Vanuit zijn eigen
bedrijfje JustLandscape zet hij zich in voor het ondersteunen van duurzaam landschapsbeheer en -beleid.

Sinds 1990 is Bas ook nauw betrokken bij de Natuurwetenschappelijk Sectie in Dornach, waarbij vooral Jochen Bockemühl een belangrijke leermeester was. In 2000 organiseerde hij met anderen een internationaal congres over landschap in het Goetheanum. Dit kreeg een vervolg in de Europese
Academie voor Landschapscultuur PETRARCA. Als landschapsfenomenoloog heeft Bas in 2020 een prachtig boekje uitgebracht Luisterend naar het
landschap (Uitg. Nachtwind, Hilversum). Hierin beschrijft hij op invoelende wijze 50 Europese landschappen vanuit verschillende gezichtspunten over de relatie mens-landschap. In 2021 publiceerde hij samen met anderen het boek Landschaft – eine innere Entdeckungsreise (Uitg. Schneider Editionen, Stuttgart), waarin een belangrijk deel van de methoden en waarnemingsoefeningen die in vele studieweken landschap, o.m. met Jochen Bockemühl, werden ontwikkeld, staat beschreven. Het bewust ervaren van natuur en landschap leidt tot herkenning van de eigen impulsen en opent ons voor het wezenlijke in het landschap.

Tijdens deze Leergangbijeenkomst zal Bas met ons werken aan een fenomenologische landschapsbenadering. Als het weer het toestaat zullen we ook naar buiten gaan om zelf waarnemingen te doen. Op vrijdagavond zal Bas een inleiding geven over de betekenis van het landschap voor de mens, en omgekeerd, aan de hand van voorbeelden uit geheel Europa. Op zaterdag zullen we reflecteren op eigen waarnemingen en is er gelegenheid om dieper in te gaan op hoe de wisselwerking tussen mens en landschap concreet gestalte kan krijgen voor de toekomst.

Het gesprek over het 6e klassenuur op zaterdagmorgen van 9 tot 10 uur is voor Klassenleden. Dit gesprek zal door Mario worden ingeleid.

Vrijdag 25 februari
19:30 Inloop met koffie en thee.
19:45 eerste deel presentatie
21.45 afronding

Zaterdag 26 februari
9:00 bespreking van het 6e klassenuur (voor klassenleden)
10:00 koffie en thee
10:30 tweede deel presentatie
12:30 lunch
13:30 gesprek en terugblik
15:15 algemeen terugkijken
15:30 einde

Kosten 15,- euro, inclusief lunch, op de dag zelf contant te voldoen aan Mario Matthijsen of via overmaken op NL86ABNA0434949728 tnv M.M. Matthijsen ovv ‘NWS-leergang 25-26 feb 2022’.
Plaats Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist
Aanmelding per mail m.m.matthijsen@hetnet.nl of tel. 06 514 358 85

Actueel

Nieuwe minimumdoelen voor 2e en 3e graad S.O.

Op woensdag 12 juli 2023 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor de nieuwe minimumdoelen voor de 2e en 3e graad S.O.

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Een gedicht van Wilbert Lambrecht.

Winterhulp voor Oekraïne

De ECSWE werkt samen met de internationale hulporganisatie Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners om de steiner/waldorf-beweging in Oekraïne te helpen overleven.

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Vanaf 1 april 2022 is de pedagogische begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen een actieve partner van HERMMES