Leerplan SO Eerste graad B – Wiskunde

Leerplan SO Eerste graad B – Technologische opvoeding

Leerplan SO Eerste graad B – Nederlands

Leerplan SO Eerste graad B – Natuurwetenschappen

Leerplan SO Eerste graad B – Maatschappelijke vorming

Leerplan SO Eerste graad B – Lichamelijke opvoeding

Leerplan SO Eerste graad B – BVL Verzorging-voeding

Leerplan SO Eerste graad B – BVL Decoratie

Leerplan SO Eerste graad B – Artistieke opvoeding

Leerplan SO Eerste graad A – Wiskunde

Leerplan SO Eerste graad A – Techniek

Leerplan SO Eerste graad A – Plastische opvoeding

Leerplan SO Eerste graad A – Muzikale opvoeding

Leerplan SO Eerste graad A – Lichamelijke opvoeding

Leerplan SO Eerste graad A – Geschiedenis

Leerplan SO Eerste graad A – Expressie

Leerplan SO Eerste graad A – Aardrijkskunde

Leerplan Cultuurbeschouwing

Leerplan basisvorming eerste graad B-stroom

Leerplan basisvorming eerste graad A-stroom

Eindtermen SO Eerste graad A – Nederlands

Eindtermen SO Eerste graad A – Natuurwetenschappen