Leerplan basisopties en pakketten, 1ste graad B-stroom