Geert Iserbyt

Geert begeleidt al meer dan 10 jaar intervisie met leidinggevenden en leerkrachten van Steinerscholen.  Het intervisiewerk, dat hij aanbiedt, is geïnspireerd op het U-proces en is gericht op het oordeelvrij waarnemen van de intervisievraag, waarbij we op zoek gaan naar de vraag ‘Hoe connecteert mijn werkvraag met mij als persoon?’. In een 2e beweging gaan we op zoek naar  tips en adviezen op maat van de vraagsteller die kunnen bijdragen aan een nieuw handelingsperspectief om met het thema van de vraag om te gaan. Het creëren van een veilige bedding voor dit werk is één van zijn belangrijkste aandachtspunten.

Daarnaast begeleidt Geert ook al vele jaren Steinerscholen rond vragen die verband houden met de schoolorganisatie en schoolstructuur. Een goede samenwerking tussen schoolbestuur, schoolhoofd, lerarencollege en oudervereniging vormt een belangrijke ondersteuning voor de pedagogische kerntaak van een Steinerschool. Onduidelijkheden in de onderlinge mandaten en communicatie zorgen vaak voor spanningen, die doorwerken tot in de pedagogie. Geert helpt op maat van de school om helderheid te brengen in de rollen van elk van de organen en de onderlinge samenwerking te bevorderen.