Europese vrijwilligerswerking

Europese vrijwilligerswerking

De Federatie is lead en supporting organization voor het Europese vrijwilligersprogramma ESC (European Solidarity Corps). Via onze partnerorganisatie Freunde der Erziehungskunst (https://www.freunde-waldorf.de) vinden we (voorlopig vooral Duitse) vrijwilligers die een jaar lang in een van de steinerscholen schoolondersteunend werk komen verrichten. Voor de vrijwilligers is dit een kans om in België wat Europese cultuur en meertaligheid op te doen; voor de scholen is dit een kans om nieuwe, jeugdige inspiratie op te doen, en dan nog wel vanuit het buitenland.

De Federatie is hierin go-between, bemiddelt, adviseert en ondersteunt en beheert tevens de hiermee verbonden subsidies.

De Federatie kan ook bemiddelen voor twaalfdeklassers uit Vlaanderen die graag na het middelbaar voor een vrijwilligersproject naar het buitenland zouden gaan. Neem hiervoor contact op via europeanprojects@steinerscholen.be.

Actueel

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.

Daalt de kwaliteit van het onderwijs?

Het is bijna subversief om inzake de kwaliteit van het onderwijs de steeds weer beklemtoonde daling in vraag te durven stellen. Nochtans is dat dringend nodig.

Nieuwe steinerschool in Limburg (Opitter)

Het Leerhuis ontstond door een 11-jarige die de school zo beu was dat de ouders besloten over te gaan tot thuisonderwijs. Dat was niet zo evident en samenwerken met andere ouders was quasi uitgesloten omdat gezinnen geen keuze hebben als beiden uit werken gaan.

Oorlog in Oekraïne

Naar aanleiding van het geweld in Oekraïne sluiten de Federatie van Steinerscholen, de European Council for Steiner Waldorf Education en de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zich aan bij wat Catherine M. Russell, executive director van UNICEF zei.