Europese vrijwilligerswerking

Europese vrijwilligerswerking

De Federatie is lead en supporting organization voor het Europese vrijwilligersprogramma ESC (European Solidarity Corps). Via onze partnerorganisatie Freunde der Erziehungskunst (https://www.freunde-waldorf.de) vinden we (voorlopig vooral Duitse) vrijwilligers die een jaar lang in een van de steinerscholen schoolondersteunend werk komen verrichten. Voor de vrijwilligers is dit een kans om in België wat Europese cultuur en meertaligheid op te doen; voor de scholen is dit een kans om nieuwe, jeugdige inspiratie op te doen, en dan nog wel vanuit het buitenland.

De Federatie is hierin go-between, bemiddelt, adviseert en ondersteunt en beheert tevens de hiermee verbonden subsidies.

De Federatie kan ook bemiddelen voor twaalfdeklassers uit Vlaanderen die graag na het middelbaar voor een vrijwilligersproject naar het buitenland zouden gaan. Neem hiervoor contact op via europeanprojects@steinerscholen.be.

Actueel

Eindtermen secundaire scholen (nog) niet goedgekeurd

Op zondag 12 december 2021 werd bekend dat de Vlaamse Regering (nog) geen groen licht geeft voor de eigen eindtermen van de secundaire steinerscholen (2de en 3de graad).

Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar

Net als vele andere scholen en ouders meldden ouders, leraren en directies van steinerscholen bij de Federatie hun ongerustheid in verband met de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar.

Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen…

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.