Europese vrijwilligerswerking

Europese vrijwilligerswerking

De Federatie is lead en supporting organization voor het Europese vrijwilligersprogramma ESC (European Solidarity Corps). Via onze partnerorganisatie Freunde der Erziehungskunst (https://www.freunde-waldorf.de) vinden we (voorlopig vooral Duitse) vrijwilligers die een jaar lang in een van de steinerscholen schoolondersteunend werk komen verrichten. Voor de vrijwilligers is dit een kans om in België wat Europese cultuur en meertaligheid op te doen; voor de scholen is dit een kans om nieuwe, jeugdige inspiratie op te doen, en dan nog wel vanuit het buitenland.

De Federatie is hierin go-between, bemiddelt, adviseert en ondersteunt en beheert tevens de hiermee verbonden subsidies.

De Federatie kan ook bemiddelen voor twaalfdeklassers uit Vlaanderen die graag na het middelbaar voor een vrijwilligersproject naar het buitenland zouden gaan. Neem hiervoor contact op via europeanprojects@steinerscholen.be.

Actueel

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.