Mmm, zo heerlijk in het midden

10-12-2020

Zelfzorg in tijden van corona

Viel het je al op dat de coronamaatregels niet alleen impact hebben op de pedagogische werking met de leerlingen? Ook de interactie tussen collega’s en onze eigen zelfzorg komen onder druk te staan.

Corona zet een tijdsfenomeen op scherp: het is moeilijk om de greep van extremen te vermijden. Angst of roekeloosheid, volgzaamheid of rebellie, pro of contra, … ze komen vaak in strijd. De sociale cohesie wordt op de proef gesteld. Vaak neemt de polarisatie binnen teams toe, naar aanleiding van uiteenlopende stellingnames, gevoelens of graden van betrokkenheid. Een stressfactor bovenop de verhoging van onze individuele belasting als gevolg van de teruggeschroefde gezonde sociale uitwisseling.

Het past in het antroposofisch mens- en wereldbeeld om zorg te dragen voor het midden. Dat is een sociale kunst.

Vanuit de pedagogische begeleidingsdienst hebben wij het initiatief opgevat om jullie een extra mogelijke begeleiding aan te bieden. Als je ondersteuning wil in het behoud van het gezonde midden, bij jezelf of in je team, aarzel dan niet om ons te contacteren (via arnout.de.meyere@steinerscholen.be). Een eerste stap zal sowieso verheldering zijn van je vraag, want elke situatie is anders. Van onze kant hebben wij verschillende inhouden en vormen in petto:

  • Gestructureerde vraaggesprekken.
  • Verdieping van de waarneming in drie stappen. We kunnen vastleggen waar de focus van deze waarnemingsoefening komt te liggen: de teamdynamiek, de pedagogische situatie, de positie van mijn collega … Wat nemen we feitelijk waar? Hoe kan ik me daarbij inleven? Wat komt essentieel naar boven? Uit de EduArta-opleiding blijkt hoe heilzaam het is om hierbij niet alleen woorden te hanteren, maar ook via kunstzinnige beelden naar de essentie te gaan.
  • Oefeningen om elkaar beter te ontmoeten.
  • Duiding en aanbevelingen om het leven, de ziel en de geest van het team te verzorgen.
  • Samen euritmisch in beweging komen.
  • Inhoudelijke verduidelijking van de antroposofische visie op immuniteit, virale ziekten, en een gezonde houding daarbij.

We kunnen ook telkens samen kijken welke begeleider het best geschikt lijkt voor jouw vraag. Steeds meer zenden wij diverse begeleiders uit in ‘freelance’ opdracht. Dit kunnen trouwens ook ervaren leraren uit het veld zijn.

Dergelijke ondersteuning kan ons de smaak laten waarderen van ‘het midden tussen de extremen’, hét vertrekpunt van meer vrijheid en creativiteit.

Als je zin hebt in zo’n fijnproeverij (met coronale1 r), nodig ons uit!

Actueel

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.