Mmm, zo heerlijk in het midden

10-12-2020

Zelfzorg in tijden van corona

Viel het je al op dat de coronamaatregels niet alleen impact hebben op de pedagogische werking met de leerlingen? Ook de interactie tussen collega’s en onze eigen zelfzorg komen onder druk te staan.

Corona zet een tijdsfenomeen op scherp: het is moeilijk om de greep van extremen te vermijden. Angst of roekeloosheid, volgzaamheid of rebellie, pro of contra, … ze komen vaak in strijd. De sociale cohesie wordt op de proef gesteld. Vaak neemt de polarisatie binnen teams toe, naar aanleiding van uiteenlopende stellingnames, gevoelens of graden van betrokkenheid. Een stressfactor bovenop de verhoging van onze individuele belasting als gevolg van de teruggeschroefde gezonde sociale uitwisseling.

Het past in het antroposofisch mens- en wereldbeeld om zorg te dragen voor het midden. Dat is een sociale kunst.

Vanuit de pedagogische begeleidingsdienst hebben wij het initiatief opgevat om jullie een extra mogelijke begeleiding aan te bieden. Als je ondersteuning wil in het behoud van het gezonde midden, bij jezelf of in je team, aarzel dan niet om ons te contacteren (via arnout.de.meyere@steinerscholen.be). Een eerste stap zal sowieso verheldering zijn van je vraag, want elke situatie is anders. Van onze kant hebben wij verschillende inhouden en vormen in petto:

  • Gestructureerde vraaggesprekken.
  • Verdieping van de waarneming in drie stappen. We kunnen vastleggen waar de focus van deze waarnemingsoefening komt te liggen: de teamdynamiek, de pedagogische situatie, de positie van mijn collega … Wat nemen we feitelijk waar? Hoe kan ik me daarbij inleven? Wat komt essentieel naar boven? Uit de EduArta-opleiding blijkt hoe heilzaam het is om hierbij niet alleen woorden te hanteren, maar ook via kunstzinnige beelden naar de essentie te gaan.
  • Oefeningen om elkaar beter te ontmoeten.
  • Duiding en aanbevelingen om het leven, de ziel en de geest van het team te verzorgen.
  • Samen euritmisch in beweging komen.
  • Inhoudelijke verduidelijking van de antroposofische visie op immuniteit, virale ziekten, en een gezonde houding daarbij.

We kunnen ook telkens samen kijken welke begeleider het best geschikt lijkt voor jouw vraag. Steeds meer zenden wij diverse begeleiders uit in ‘freelance’ opdracht. Dit kunnen trouwens ook ervaren leraren uit het veld zijn.

Dergelijke ondersteuning kan ons de smaak laten waarderen van ‘het midden tussen de extremen’, hét vertrekpunt van meer vrijheid en creativiteit.

Als je zin hebt in zo’n fijnproeverij (met coronale1 r), nodig ons uit!

Actueel

Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen…

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.

ONLINE video’s rond ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’

De pedagogische sectie heeft 4 korte voordrachten online ter beschikking geplaatst rond het thema ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’. Op deze pagina kan je doorklikken naar de video’s.

Steinerscholen vechten nieuwe eindtermen S.O. aan

Omdat het niet mogelijk is om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.