Nieuwe steinerschool in Limburg (Opitter)

26-05-2022

Het Leerhuis ontstond door een 11-jarige die de school zo beu was dat de ouders besloten over te gaan tot thuisonderwijs. Dat was niet zo evident en samenwerken met andere ouders was quasi uitgesloten omdat gezinnen geen keuze hebben als beiden uit werken gaan.

Er waren veel vragen om ons heen naar een alternatief voor het huidige onderwijs. We vroegen ons af welke grond er voor het ongenoegen was en dat bleek een tekort aan een verticale visie op onderwijs. Alles was horizontaal: kennis, vaardigheden, toetsing enz. Waar was de aandacht voor de ziel van het kind? Waar zat men met de stelling dat kinderen alles spelend ontdekken? De filosofie van Steiner bleek een antwoord te zijn en toen ging alles snel. Sneller dan we wilden en dankzij de enorme inzet van een aantal idealisten met twee voeten op de grond en het hoofd hoog in de spirituele wolken  ontstond weldra een Leerhuis in het oude degustatielokaal van een gepensioneerde handelaar in biologisch-dynamische wijnen – de link kon niet mooier zijn.

De school start in september 2022 met een tiental kinderen, vooral kleuters maar ook een graadsklas lagere school voor klas 1, 2 en 3. De initiatiefnemers hopen tegen september nog iets meer jong volk te verzamelen; op 24 juni vieren ze alvast hun allereerste sintjansfeest, weliswaar zonder vuur maar met veel muziek, aardbeien en tromgeroffel!.

De school heeft voorlopig geen website, wel een facebookpagina: steinerschool Het leerhuis.
Adres: Opstraat 90, 3960 Opitter.
Contact: hetsteinerleerhuis@gmail.com

Actueel

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.