Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

16-09-2022

Streven naar media-wijsheid (media maturity)

Vanaf 1 april 2022 is de pedagogische begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen een actieve partner van HERMMES – een driejarig internationaal project over media-educatie, gefinancierd door de EU, dat zich richt op een ontwikkelingsgerichte leerlijn in de omgang met media, vanaf het kleine kind tot de jongvolwassene. Analoge en digitale media zijn een onmisbare schakel waarmee (jonge) mensen zich met anderen en de wereld om zich heen verbinden. Een leeftijdsgerichte opbouw van media-competenties en een ervaringsgerichte opvoeding tot media-wijsheid zijn de pijlers van een media-educatie die kan leiden tot autonoom, gezond, moreel verantwoord, veilig en performant mediagebruik. Aan het einde van de schoolloopbaan moeten leerlingen het volledige scala aan analoge en digitale media kunnen gebruiken in hun eigen onderwijs en in hun deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Bovendien moeten ze zelf kunnen beslissen met welk doel ze hoeveel tijd aan digitale tools besteden, altijd met een bewuste en kritische benadering van de inhoud die via de media wordt gedeeld of geconsumeerd. Zo wordt digitale technologie in deze, op leeftijd afgestemde en ontwikkelingsgerichte media-educatie pas na rijp oordeel in de klaslokalen geïntroduceerd. Jonge kinderen krijgen eerst volop de kans om al hun zintuigen bewegend te ontwikkelen, en deze te gebruiken om sociale, communicatieve en productieve vaardigheden via analoge media op te bouwen. Deze basis van mediageletterdheid is noodzakelijk vooraleer zij de veelzijdige technologische mogelijkheden van de digitale media ten gronde leren benutten.

Voordrachten en nascholingsaanbod

Reeds in september en oktober 2022 kunt u zich verdiepen in deze media-educatieve benadering. Zie daarvoor het aanbod op https://steinerscholen.be/vorming/. Selecteer daarbij het thema ‘mediapedagogie’.

Meer info vind je hier.

Actueel

Nieuwe minimumdoelen voor 2e en 3e graad S.O.

Op woensdag 12 juli 2023 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor de nieuwe minimumdoelen voor de 2e en 3e graad S.O.

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Een gedicht van Wilbert Lambrecht.

Winterhulp voor Oekraïne

De ECSWE werkt samen met de internationale hulporganisatie Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners om de steiner/waldorf-beweging in Oekraïne te helpen overleven.

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Vanaf 1 april 2022 is de pedagogische begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen een actieve partner van HERMMES