Oorlog in Oekraïne

07-04-2022

Naar aanleiding van het geweld in Oekraïne sluiten de Federatie van Steinerscholen, de European Council for Steiner Waldorf Education en de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zich aan bij wat Catherine M. Russell, executive director van UNICEF zei: «De laatste acht jaar van conflicten hebben diepgaande en blijvende schade gebracht bij kinderen aan beide kanten. De kinderen van Oekraïne hebben dringend vrede nodig, nu.» Daarom veroordelen de drie organisaties alle oorlogshandelingen.

HELP DOOR MIDDEL VAN TRAUMAPEDAGOGIE
De Freunde hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van kinderen na (oorlogs-)trauma’s. Veel steinerscholen in Europa hebben dat ook, voortbouwend op het pionierswerk van de Freunde. Deze pedagogie helpt kinderen om hun ervaringen en gevoelens te uiten en via rituelen, ritmes, beweging, spel en ontspanning opnieuw zelfwaardegevoel te krijgen en aan de toekomst te kunnen denken.
Wat wordt gevraagd?

  • financiële middelen: schenkingen aan de Freunde kunnen verlopen via het Fonds PiAntro beheerd door de Koning Boudewijnstichting
    – rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
    – gestructureerde mededeling: +++623/3699/50029+++
    – schenkingen vanaf EUR 40,00 geven recht op een fiscaal attest
  • vrijwilligers die Oekraïens of Russisch spreken en bereid zijn zich te specialiseren in traumapedagogie

Het is belangrijk te weten dat noch de Federatie, noch ECSWE, noch de Freunde gespecialiseerd zijn in noodhulp of humanitaire bijstand. Er zijn andere organisaties, die beter zijn uitgerust en opgeleid om met de onmiddellijke noden van oorlogsvluchtelingen om te gaan, op het veld actief. Ook deze organisaties hebben nood aan ondersteuning. Bovenstaande oproep geldt in de eerste plaats voor specifieke hulp voor trauma-pedagogie voor kind-slachtoffers. Pedagogie is immers de kernactiviteit van de drie organisaties.

            

Actueel

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.