Home / Actueel / Poëzie is het hart van de Steinerschool

Poëzie is het hart van de Steinerschool

16-05-2023

In de schoonheid van het kinderspel,

in de muziek der bewegingen,

in de uithoeken van de lange verhalen,

in de tempel van de klas,

in de meetkunde van het begrijpen,

in het weten van de meester,

in de geuren van het hout en van de handen,

in de tekenstrepen die oprijzen uit het papier,

in het metafysisch verankerde spel met woorden,

in de reflectie van de seizoenen,

in de onthulling van de letters,

in de feesten van de tijd,

in de kleuren van de dialoog,

in het langzaam verdwijnen der goden,

in de nog langzamere geboorte van het Ik,

in het weerkeren van de gevoelens,

in het toneel van leeftijden en geslachten,

in het nadenken, de wetmatigheden der wegen,

in het zoeken, zoeken, zoeken naar elkaar,

in de spreuken van het zijn.

Wilbert Lambrechts, 2009

Actueel

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.

Daalt de kwaliteit van het onderwijs?

Het is bijna subversief om inzake de kwaliteit van het onderwijs de steeds weer beklemtoonde daling in vraag te durven stellen. Nochtans is dat dringend nodig.