Landelijke Steinerschool Munte

Kleuterschool en lagere school

Munteplein 5A
B-9820 Munte (Merelbeke)
T: 09-330 62 96

E: info@steinerschoolmunte.be
W: www.steinerschoolmunte.be
F: Facebook Steinerschool Munte

Actueel

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.