Steinerscholen krijgen gelijkwaardige eindtermen voor het S.O.

18-03-2022

Op vrijdag 18 maart werden de door de middelbare steinerscholen ingediende vervangende eindtermen voor het secundair onderwijs (voor de drie finaliteiten) door de Vlaamse Regering gelijkwaardig bevonden met de decretale eindtermen van de Vlaamse overheid. Dit gebeurde op basis van twee positieve adviezen, enerzijds van de onderwijsinspectie, anderzijds van een commissie van deskundigen.

De steinerscholen zijn tevreden dat ze binnen dit pakket van gelijkwaardige eindtermen heel wat eigen accenten en eigen keuzes hebben kunnen veiligstellen, zodat de mate waarin er steinerpedagogie kan worden gerealiseerd aanvaardbaar blijft. Dat neemt niet weg dat de gelijkwaardigheid met een overladen pakket aan eindtermen (de decretale eindtermen) niet anders kan zijn dan zelf ook een overladen pakket. Dat op zich is al in strijd met het comprehensief onderwijs van de steinerscholen: er is nood aan ruimte, onder meer, om de leerinhouden op een kunstzinnige manier te integreren, om feiten waar te nemen en om proefondervindelijk te werken. Een ander belangrijk deel van het pedagogisch project is dat de individuele leraar voldoende tijd en ruimte moet krijgen om in te spelen op actuele pedagogische en sociale leerbehoeften in de klassen. Al deze aspecten van de steinerpedagogie blijven, ook met de vervangende eindtermen, zwaar onder druk staan.

Daarom hopen de steinerscholen dat het Grondwettelijk Hof de decretale eindtermen zal vernietigen, in een uitspraak die hopelijk nog dit schooljaar zal volgen. Dat betekent niet dat de steinerscholen geen enkele maatschappelijke verplichting willen volgen, het wil zeggen dat de steinerscholen vinden dat de overheid zich moet beperken tot minimale onderwijsdoelen, in plaats van zoveel doelen op te leggen die bovendien ook nog eens zeer gedetailleerd zijn, dat daarmee (meer dan) de hele onderwijstijd is gevuld. De essentie van de onderwijsvrijheid is immers dat er een evenwicht wordt bereikt tussen de visie van de onderwijsverstrekker (de steinerscholen) en de visie van de overheid. Als de overheid met allesomvattende onderwijsdoelen, opgesteld vanuit haar eigen maatschappijvisie, geen ruimte meer laat voor bijzondere pedagogische opvattingen vanuit een andere mens- en maatschappijvisie, dan schendt zij daarmee de vrijheid van onderwijs!

Actueel

Oorlog in Oekraïne

Naar aanleiding van het geweld in Oekraïne sluiten de Federatie van Steinerscholen, de European Council for Steiner Waldorf Education en de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zich aan bij wat Catherine M. Russell, executive director van UNICEF zei.

Steinerscholen krijgen gelijkwaardige eindtermen voor het S.O.

Op vrijdag 18 maart werden de ingediende eindtermen voor het secundair onderwijs door de Vlaamse Regering gelijkwaardig bevonden met de decretale eindtermen van de Vlaamse overheid.

Bijeenkomst leraren Aardrijkskunde klas 7 tot 12

De Antroposofische vereniging in Nederland nodigt alle Natuurwetenschappelijke leerkrachten van de Middelbare school uit voor een vormingsbijeenkomst op 25 en 26 februari.

Eindtermen secundaire scholen (nog) niet goedgekeurd

Op zondag 12 december 2021 werd bekend dat de Vlaamse Regering (nog) geen groen licht geeft voor de eigen eindtermen van de secundaire steinerscholen (2de en 3de graad).