Steinerscholen krijgen gelijkwaardige eindtermen voor het S.O.

18-03-2022

Op vrijdag 18 maart werden de door de middelbare steinerscholen ingediende vervangende eindtermen voor het secundair onderwijs (voor de drie finaliteiten) door de Vlaamse Regering gelijkwaardig bevonden met de decretale eindtermen van de Vlaamse overheid. Dit gebeurde op basis van twee positieve adviezen, enerzijds van de onderwijsinspectie, anderzijds van een commissie van deskundigen.

De steinerscholen zijn tevreden dat ze binnen dit pakket van gelijkwaardige eindtermen heel wat eigen accenten en eigen keuzes hebben kunnen veiligstellen, zodat de mate waarin er steinerpedagogie kan worden gerealiseerd aanvaardbaar blijft. Dat neemt niet weg dat de gelijkwaardigheid met een overladen pakket aan eindtermen (de decretale eindtermen) niet anders kan zijn dan zelf ook een overladen pakket. Dat op zich is al in strijd met het comprehensief onderwijs van de steinerscholen: er is nood aan ruimte, onder meer, om de leerinhouden op een kunstzinnige manier te integreren, om feiten waar te nemen en om proefondervindelijk te werken. Een ander belangrijk deel van het pedagogisch project is dat de individuele leraar voldoende tijd en ruimte moet krijgen om in te spelen op actuele pedagogische en sociale leerbehoeften in de klassen. Al deze aspecten van de steinerpedagogie blijven, ook met de vervangende eindtermen, zwaar onder druk staan.

Daarom hopen de steinerscholen dat het Grondwettelijk Hof de decretale eindtermen zal vernietigen, in een uitspraak die hopelijk nog dit schooljaar zal volgen. Dat betekent niet dat de steinerscholen geen enkele maatschappelijke verplichting willen volgen, het wil zeggen dat de steinerscholen vinden dat de overheid zich moet beperken tot minimale onderwijsdoelen, in plaats van zoveel doelen op te leggen die bovendien ook nog eens zeer gedetailleerd zijn, dat daarmee (meer dan) de hele onderwijstijd is gevuld. De essentie van de onderwijsvrijheid is immers dat er een evenwicht wordt bereikt tussen de visie van de onderwijsverstrekker (de steinerscholen) en de visie van de overheid. Als de overheid met allesomvattende onderwijsdoelen, opgesteld vanuit haar eigen maatschappijvisie, geen ruimte meer laat voor bijzondere pedagogische opvattingen vanuit een andere mens- en maatschappijvisie, dan schendt zij daarmee de vrijheid van onderwijs!

Actueel

Nieuw boek “Wat na de steinerschool”?

Met veel plezier en trots kondigen Enya Cornelis en Sietske van Poelgeest hun boek aan: Wat na de steinerschool? 12 interviews met oud-leerlingen. Voor dit boek gingen de auteurs tussen maart en september 2023 op bezoek bij twaalf oud-leerlingen van de middelbare steinerscholen van Antwerpen, Berchem, Brugge, Gent, Leuven en Lier. Hun doel was om te weten […]

Pedagogische begeleidingsdienst Steinerscholen trekt volop de kaart van social media

Sinds schooljaar 2023-2024 blijf je via de nieuwsbrief van de pedagogische begeleidingsdienst (PBD) periodiek op de hoogte van vormingen, updates en nieuwtjes. Je inschrijven op de deze nieuwsbrief kan hier. In mei 2024 lanceerde de PBD Steinerscholen ook haar gloednieuwe community. Je ontdekt er als leerkracht, beleidsondersteuner of geïnteresseerde ouder niet alleen als eerste het […]

Nieuwe minimumdoelen voor 2e en 3e graad S.O.

Op woensdag 12 juli 2023 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor de nieuwe minimumdoelen voor de 2e en 3e graad S.O.

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Een gedicht van Wilbert Lambrecht.