Steinerscholen vechten nieuwe eindtermen S.O. aan

25-02-2021

De respectieve schoolbesturen en het bestuur van de Federatie Steinerscholen hebben beslist het op 10 februari 2021 door het Vlaams Parlement goedgekeurde decreet op de eindtermen voor de 2de en de 3de graad S.O. te zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof.

Tijdens de hoorzitting van 29 oktober jl. hadden de Steinerscholen reeds aangekondigd deze stap te overwegen indien er geen substantiële reductie zou worden doorgevoerd van de toen voorliggende eindtermen. De impact ervan is dermate groot dat de Steinerscholen oordelen met deze eindtermen niet langer de kwaliteit van de steinerpedagogie te kunnen garanderen. De tussen 29 oktober 2020 en 10 februari 2021 in de eindtermen aangebrachte wijzigingen beoordelen de Steinerscholen als te kleine ingrepen, met een eerder beperkte invloed op de globale impact van de eindtermen. Ten gronde is het niet mogelijk om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.

De Steinerscholen zijn van oordeel dat de goedgekeurde eindtermen niet voldoen aan de criteria ‘beperkt aantal’ en ‘sober geformuleerd’, maar integendeel zo talrijk en zo gedetailleerd zijn dat zij de vrijheid van onderwijs schenden. Daarom zal aan het Grondwettelijk Hof gevraagd worden het decreet op de eindtermen te vernietigen. Aangezien het decreet stipuleert dat de goedgekeurde eindtermen reeds op 1 september 2021 in voege moeten gaan in het eerste jaar van de tweede graad S.O., zullen de Steinerscholen aan het Grondwettelijk Hof eveneens vragen om het eindtermendecreet te schorsen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen via onderstaande gegevens.

Namens de Federatie Steinerscholen
Werner Govaerts
werner.govaerts@steinerscholen.be
0486 39 22 09

Actueel

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.