Home / Actueel / Winterhulp voor Oekraïne

Winterhulp voor Oekraïne

06-12-2022

De European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) werkt samen met de internationale hulporganisatie Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners om de steiner/waldorf-beweging in Oekraïne te helpen overleven. De eerste stap, vanaf 26 februari, was om vluchtelingen te helpen. Daarna is de hulp via het inzetten van traumapedagogie opgestart. Een derde hulpactie was gericht op het betalen van de salarissen van leraren die nog steeds in de Oekraïense steinerscholen werkzaam waren. Deze laatste hulpactie wordt nu aangevuld met een oproep om fondsen te werven voor het bouwen van schuilkelders. 

 

Schuilkelder verplicht voor elke school

Het Oekraïense ministerie van Onderwijs heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat scholen hun werking alleen mogen hervatten als zij over voldoende schuilplaatsen beschikken waar leerlingen en al het personeel bescherming kunnen vinden. De bezorgdheid is terecht: uit evaluaties van de Oekraïense regering blijkt dat 2300 van de in totaal 17000 scholen in Oekraïne reeds beschadigd zijn door oorlogsaanvallen. Zie bijvoorbeeld het filmpje (rechtsboven) van de situatie in Zaporizja voor en na beschietingen.

In Vlaanderen heeft de Federatie dit voorjaar al samengewerkt met PiAntro om fondsen te werven voor de acties van Die Freunde in verband met traumapedagogie. Er is binnen PiAntro afgesproken dat de projectrekening voor traumapedagogie nu kan gebruikt worden om fondsen te verzamelen voor het bouwen van schuilkelders. (zie kadertje 1)

Binnen ECSWE hebben we ook de inzamelactie van de Letse federatie van steinerscholen gesteund, opdat twee vrijwilligers verbonden aan de Adazi Waldorfschool twee keer een bestelwagen voor medisch verzorgingsmateriaal konden vervoeren naar Lviv, van waar het materiaal naar de steinerschool in Dnipro werd verstuurd. Nu wordt door de Letse collega’s een actie voorbereid om winterhulp te bieden. In eerste instantie zal er een noodgenerator worden gestuurd naar de steinerschool van Dnipro. (zie kadertje 2) Met de moed der wanhoop ploeteren de Oekraïense (steiner)scholen verder om de kinderen nog iets van een schoolleven te kunnen geven. Onze hulp en steun kan hun misschien een sprankel hoop geven dat ondanks alles het leven verder kan gaan. Het filmpje rechtsonder) toont beelden uit het schoolleven in Kyiv.

Griet Van Raemdonck

Hulp voor schuilkelders
Via een schenking aan het Fonds PiAntro, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kunt u de Oekraïense scholen helpen om de noodzakelijke schuilkelders te bouwen. Het is de enige mogelijkheid om niet verplicht op online lessen over te schakelen. Leren gebeurt echter nog altijd het best in groep en in de rechtstreekse ontmoeting tussen leerkrachte en leerling!
Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling:
+++623/3699/50029+++
Schenkingen vanaf 40 EURO geven recht op een attest voor fiscale vrijstelling.
Hulp voor warmte door generatoren
Via een schenking aan ECSWE, met de vermelding ‘Help for the Dnipro Waldorf School’, help je mee geld inzamelen voor een noodgenerator voor de steinerschool van Dnipro. De Letse federatie probeert geld in te zamelen voor 3 generatoren en 3 powerbanks om elektriciteit op te slaan, en mogelijk ook voor energiestabilisatoren. Doelbedrag is 7000 EURO.
Rekeningnummer: LV30 HABA 0001 40J0 4536 0
op naam van Latvian Association for Waldorf Education (Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija)
(het is mogelijk dat je je bank toestemming moet geven om geld over te schrijven naar Letland)

Actueel

Nieuwe steinerschool in Limburg (Opitter)

Het Leerhuis ontstond door een 11-jarige die de school zo beu was dat de ouders besloten over te gaan tot thuisonderwijs. Dat was niet zo evident en samenwerken met andere ouders was quasi uitgesloten omdat gezinnen geen keuze hebben als beiden uit werken gaan.

Oorlog in Oekraïne

Naar aanleiding van het geweld in Oekraïne sluiten de Federatie van Steinerscholen, de European Council for Steiner Waldorf Education en de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zich aan bij wat Catherine M. Russell, executive director van UNICEF zei.

Steinerscholen krijgen gelijkwaardige eindtermen voor het S.O.

Op vrijdag 18 maart werden de ingediende eindtermen voor het secundair onderwijs door de Vlaamse Regering gelijkwaardig bevonden met de decretale eindtermen van de Vlaamse overheid.