Nieuwe boekhandel antroposofie

Nadat de Antwerpse boekhandel De Kleine Prins de deuren sloot, ontbrak er een plek waar geïnteresseerden boeken rond antroposofie konden aanschaffen.

Federatienieuws: Standpunt eindtermen (ingekorte versie)

Vanuit hun eigen visie op de mens en de doordachte pedagogische benadering die daaruit voortvloeit, konden de steinerscholen zich niet verzoenen met de eindtermen zoals die door de overheid vanaf het midden van de jaren 1990 geformuleerd werden.

Het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit zet scholen aan tot interne kwaliteitszorg

Over de ontwikkeling van een referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) is door overheid en inspectie reeds veel gecommuniceerd. Nu is het ‘klaar’.

Could Steiner schools have a point on children, tablets and tech?

Onder deze titel verscheen in ‘The Guardian’ van 14 juni een artikel dat inzoomt op het gebruik van computers en tablets in de klas.

Inspiratiebron ‘Waldorf Resources’ steeds populairder

Ongeveer een half jaar geleden kondigden we hier de website ‘Waldorf resources’ aan. Dit initiatief – gemaakt door de Pedagogische afdeling van het Goetheanum op vraag van het Internationaal Forum van Steinerscholen – biedt leraren wereldwijd interessant inspiratie- en lesmateriaal aan zoals artikels en referenties van waardevolle bronnen.

Korte docu-film over beroepsopleiding steinerpedagogie

Duurzaam Wonen is reeds enkele jaren een degelijke beroepsrichting binnen de Steinerpedagogie. In een korte documentaire kan u nu zien hoe enthousiast de leerlingen en leraren zijn over hun praktische opleiding.

Internationale lijst van bekende oudleerlingen van het steineronderwijs

Op de website van theWaldorfs kan je een indrukwekkende lijst raadplegen van bekende oudleerlingen en/of ouders van steiner/waldorfscholen wereldwijd. Je vindt er ook alumni uit België.

Steinerpedagogie goed voor de gezondheid

Vorig jaar werden de resultaten gepubliceerd van een opmerkelijk onderzoek. Het gaat om het eerste lange termijn onderzoek naar de relatie tussen de steinerpedagogie en de gezondheid op lange termijn.

Steinerschool Gent in beeld

Kijkje nemen in de middelbare Steinerschool? Deze toffe reportage zet de kwaliteiten van de Middelbare Steinerschool Gent in de kijker!

Gewezen steinerschoolleerling wint Nobelprijs

De Duitser Thomas Südhof studeerde in 1975 af aan de Waldorfschool in Hanover. Hij koos daarna voor een brede wetenschappelijke opleiding.