Steinerscholen kiezen voor eigen eindtermen

Net zoals dat al meer dan twintig jaar het geval is, zijn de steinerscholen ook nu weer genoodzaakt om een aanvraag in te dienen voor gelijkwaardige, maar alternatieve eindtermen voor de eerste graad S.O., zowel voor de A- als voor de B-stroom.

Communiqué rond gevolgen inschrijvingsdecreet

De Federatie van Vlaamse Steinerscholen steunt het protest van ouders die door het Antwerpse MeldJeAan-systeem de loopbaan van hun kind op de steinerschool moeten afbreken.

Peter Selg als auteur van het menselijk hart

Peter Selg is niet alleen een van de meest vruchtbare antroposofische auteurs (de omvang van zijn oeuvre is ronduit verbluffend), hij is internationaal ook algemeen erkend als een van de beste kenners van het werk van Rudolf Steiner.

Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

Op 11 december keurde het Europees  parlement een resolutie goed rond digitale media in het onderwijs. Een resolutie geeft het standpunt weer van het Europees Parlement over een bepaald onderwerp.

Nieuwe boekhandel antroposofie

Nadat de Antwerpse boekhandel De Kleine Prins de deuren sloot, ontbrak er een plek waar geïnteresseerden boeken rond antroposofie konden aanschaffen.

Federatienieuws: Standpunt eindtermen (ingekorte versie)

Vanuit hun eigen visie op de mens en de doordachte pedagogische benadering die daaruit voortvloeit, konden de steinerscholen zich niet verzoenen met de eindtermen zoals die door de overheid vanaf het midden van de jaren 1990 geformuleerd werden.

Het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit zet scholen aan tot interne kwaliteitszorg

Over de ontwikkeling van een referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) is door overheid en inspectie reeds veel gecommuniceerd. Nu is het ‘klaar’.

Could Steiner schools have a point on children, tablets and tech?

Onder deze titel verscheen in ‘The Guardian’ van 14 juni een artikel dat inzoomt op het gebruik van computers en tablets in de klas.

Inspiratiebron ‘Waldorf Resources’ steeds populairder

Ongeveer een half jaar geleden kondigden we hier de website ‘Waldorf resources’ aan. Dit initiatief – gemaakt door de Pedagogische afdeling van het Goetheanum op vraag van het Internationaal Forum van Steinerscholen – biedt leraren wereldwijd interessant inspiratie- en lesmateriaal aan zoals artikels en referenties van waardevolle bronnen.

Korte docu-film over beroepsopleiding steinerpedagogie

Duurzaam Wonen is reeds enkele jaren een degelijke beroepsrichting binnen de Steinerpedagogie. In een korte documentaire kan u nu zien hoe enthousiast de leerlingen en leraren zijn over hun praktische opleiding.