Voordrachten en antroposofische activiteiten

Meer info door in te tekenen op het gratis e-zine van Via Libra op https://via-libra.be/tijdschriften/.

Alchemie van het alledaagse

Jaartraject antroposofie en levenskunst Meer info en inschrijven op www.alchemievanhetalledaagse.be

Vakdag muziek

Het is zover: er is een (gratis) vakdag muziek gepland! Leraren uit de basisscholen, met ervaring of interesse in muziekpedagogie kunnen zich verdiepen in de steinerpedagogische aanpak en achtergrond door uitwisseling met Matthijs Overmars. Parallel zorgt Wouter Beeckman voor verdieping van de muziekdidactiek bij middelbare-schoolleraren. Er is een gemeenschappelijke opmaat voor de twee groepen waartussen […]

Vakdag zorg

Een klasdag zorg voor zorgcoördinatoren. Saskia zal het hebben over “De gelaagdheid van de ziel”. Mensen ontmoeten elkaar van ‘ ziel tot ziel’. Kennis over de gelaagdheid van de ziel geeft inzicht van waaruit wij waarnemen, iets beleven, vanwaaruit wij meningen vormen, oordelen en keuzes maken. Op de studiedag gaan we deze gelaagdheid belichten, parallel aan de […]