Klasdagen voor peuter-, kleuter- en lagere schoolleraren 2024-2025

Beschrijving leren is perspectief bieden Het ambacht van leerkracht stelt hoge eisen. Dat was altijd al zo, maar is vandaag de dag in een wereld die overhoop ligt extra moeilijk. Hoeveel leerlingen volgen nog de gebruikelijke ontwikkelingsstappen? Voor welke leerlingen is het leerplan van 100 jaar geleden nog van toepassing? Hoe behoud je je natuurlijke […]

Startersinitiatie lagere school 2024-2025

Beschrijving Leraren die nieuw zijn of nog niet veel jaren ervaring hebben zullen gebaat zijn met deze vormingsreeks. Er is ruimte voor kennismaking met de steinerpedagogie in de lagere school met de hulp van vier ervaren leerkrachten die elk een vormingssessie voor hun rekening nemen, bijgestaan door Inneke Van Esbroeck als procesbegeleider. Tijdens elke sessie […]

Studiedag voor zorgcoördinatoren en leerondersteuners II 2024-2025

Beschrijving Vorming over ADHD en ADD. Wat is het (niet)? Hoe herken je het? Wat is helpend in de klas? We kijken vanuit het wetenschappelijk kader maar ook vanuit de constitutiebeelden. Hoe kan pedagogisch/didactisch handelen bijdragen aan de begeleiding van leerlingen in de klas? En hoe begeleid je leerkrachten/docenten daarin? Na het volgen van deze […]

Studiedag voor zorgcoördinatoren en leerondersteuners I 2024-2025

Beschrijving Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! Op deze studiedag krijg je inzicht in wat executieve functies (EF) zijn, hoe ze zich ontwikkelen en concrete tips om ermee aan de slag te gaan. Daarna onderzoeken we hoe we op geïntegreerde manier de EF’s van de leerlingen kunnen ondersteunen en versterken. In de voormiddag worden zorgcoördinatoren […]

ConduArta voor schoolleiders 2024-2025

Beschrijving Scheppen in tijden van onzekerheid Steinerscholen zijn plaatsen waar innerlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling centraal staan.  Leidinggevenden staan samen met hun team voor de uitdaging  ‘levend onderwijs’ waar te maken in deze turbulente tijden.  Ondanks alle onzekerheid en twijfel weten we dat in ieder mens vermogens sluimeren om een nieuwe werkelijkheid, nieuwe inzichten en een […]

Stromend door de dag in de peuter- en kleuterklas 2024-2025

Beschrijving Deze vorming wordt opgesplitst in twee sessies: Sessie 1: Hoe kan je vanuit etherkracht en zelfscholing vormend inwerken op het jonge kind?  De leraar is voor het jonge kind een sturende en leidende kracht in de klas. Hoe zien we onszelf in deze rol functioneren? Hoe kunnen we met deze insteek een voorbeeld zijn […]

Goede instructie geven, de gepaste sleutel om een opgave binnen te brengen bij elke leerling 2024-2025

Beschrijving We hebben vaak een helder idee over wat we verwachten van leerlingen bij een bepaalde opdracht. Hoe kunnen we de opdracht zo geven dat alle leerlingen door hebben wat er bedoeld wordt en dat er antwoorden of oplossingen komen zoals we die verwachten? We gaan dus op zoek naar heldere, feitelijke instructies. Hierbij gaan […]

Periodeonderwijs ontwerpen in de onderbouwklassen 2024-2025

Beschrijving Tijdens deze vormingsvoormiddag verkennen we samen de essentie van het periodeonderwijs.  Via steeds veranderende en levendige processen, waarin scheppen en creëren centraal staan, maken we kennis met didactisch modellen waarmee we effectief aan de slag kunnen. Welke ingrediënten mogen niet ontbreken? Welke pedagogische invalshoeken en didactische wenken kunnen ons inspireren? Hoe kan de opbouw […]

Menskunde in de praktijk 2024-2025

Beschrijving Deze vormingsreeks bestaat uit 4 sessies. Elke sessie legt de focus op een afzonderlijk thema binnen Menskunde. Hieronder lees je meer: Menskunde in de praktijk I – Belang van de beeldende wereld Datum: 05/10/2024 De beeldende wereld is een wereld vol waarheid. De mythologieën moeten wel op een andere manier gelezen worden om die […]

Periodeonderwijs ontwerpen in het secundair onderwijs 2024-2025

Beschrijving Ochtendperiodes ontwerpen is een kunst waarbij de leraar de pedagogische opgave en de leerplandoelstellingen ter harte neemt om de leerlingen ‘levend voedsel’ te geven dat hen sterkt in hun ontwikkeling. Welke ingrediënten mogen niet ontbreken? Welke pedagogische invalshoeken en didactische wenken kunnen ons inspireren? Hoe kan de opbouw van de periode als geheel, en […]