ConduArta voor docenten en mentoren 2024-2025

Beschrijving Onze vormings- en begeleidingsinitiatieven hebben steeds volwassenenvormers nodig die zich enerzijds graag in de steinerpedagogie blijven verdiepen en anderzijds hun ervaring aan collega’s willen overdragen. Met plezier stellen we vast dat er de laatste jaren nieuwe krachten bijkomen in dit werkgebied, maar we blijven op zoek naar meer mensen! Met deze bijscholing willen wij je de kans […]

Startersinitiatie Middelbare school 2024-2025

Beschrijving Leraren die nieuw zijn of nog niet veel jaren ervaring ‘op de teller’ hebben staan zullen gebaat zijn met dit traject. Er is ruimte voor kennismaking met de steinerpedagogie, inzetten op de ontwikkeling van jou als beginnend leraar en menskundige principes die direct inwerken op de klaspraktijk. Kortom, deze cursus is de ideale start […]

Intervisie leidinggevenden 2024-2025

Beschrijving In het intervisie-aanbod voor leidinggevenden krijgen collega-schoolleiders de kans om in kleine groep (4 tot 6 deelnemers) stil te staan bij concrete vragen waarmee zij in hun rol geconfronteerd worden. Elke deelnemer wordt uitgenodigd om vooraf een persoonlijke professionele uitdaging als werkvraag te kiezen, die zij/hij als mogelijke casus op de intervisiebijeenkomst inbrengt. Er […]

Voordrachten en antroposofische activiteiten

Meer info door in te tekenen op het gratis e-zine van Via Libra op https://via-libra.be/tijdschriften/.

Vormingssessies tijdens de vergadertijd, rond afgesproken pedagogisch-didactische uitdagingen

Vormingssessies tijdens de vergadertijd, rond afgesproken pedagogisch-didactische uitdagingen

Voor schoolleiders: ConduArta-traject leiderschap I (Diversiteit als kracht)

Voor schoolleiders: ConduArta-traject leiderschap I (Diversiteit als kracht) Diversiteit als kracht, spanningen bewust hanteren vooraleer ze escaleren. Als leidinggevende heb je te maken met vele partijen, sta je midden in spanningsvelden, discussies, conflicten, crisissen, regelgeving, overheidsbemoeienissen. De vraag die zich opdringt: hoe groeien we in ons teams naar een werkelijk sociaal klimaat, hoe groeien we […]

Intervisie leidinggevenden

Intervisie leidinggevenden Via dit aanbod krijgen collega-leidinggevenden de kans om op regelmatige basis in kleine groepjes (van 4 tot 6 deelnemers) stil te staan bij heel concrete vragen waarmee zij in hun job worden geconfronteerd. Elke deelnemer wordt dus uitgenodigd om zich vooraf te bezinnen over een persoonlijke professionele uitdaging die zij/hij als mogelijke casus […]

Voor aanvangsbegeleiders & schoolleiders: samenwerken in een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding

Voor aanvangsbegeleiders & schoolleiders: samenwerken in een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding Scholen staan zelf voor de uitdaging om kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding, geënt op de eigen schoolcontext en de noden van de eigen startende leraren, uit te denken en te implementeren. We vertrekken in deze sessie vanuit  inzichten uit de internationale literatuur enerzijds en de WmK-bevraging in onze steinerscholen (voorjaar 2023) […]

Reflectiedagen rond leren en onderzoeken, evalueren, differentiëren, gezonde school of burgerschap

Reflectiedagen rond leren en onderzoeken, evalueren, differentiëren, gezonde school of burgerschap Per (vestiging van) je middelbare steinerschool wordt een reflectiedag georganiseerd. Ga in je schoolkalender na wanneer die gepland is. Je schoolleiding zal aangeven welk thema centraal staat.  

Grens en connectie. Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Grens en connectie. Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement. Klassenmanagement wordt al eens verward met tucht opleggen, discipline verkrijgen of zelfs baas zijn en macht hebben. Anderzijds verwachten sommige leerkrachten alle heil van ‘vriendschap sluiten’ met je leerlingen. In deze sessie verkennen we echter de kansen van leidinggevend verbinden, zodat het recht op leren van elke leerling […]