Klasdagen voor peuter-, kleuter- en lagere schoolleraren 2024-2025

Beschrijving leren is perspectief bieden Het ambacht van leerkracht stelt hoge eisen. Dat was altijd al zo, maar is vandaag de dag in een wereld die overhoop ligt extra moeilijk. Hoeveel leerlingen volgen nog de gebruikelijke ontwikkelingsstappen? Voor welke leerlingen is het leerplan van 100 jaar geleden nog van toepassing? Hoe behoud je je natuurlijke […]

De kunst van didactiek 2024-2025

Beschrijving We zullen met elkaar de verschillende onderdelen van het proces van lesvoorbereiding en uitvoering verkennen: de schriftelijke en de mentale voorbereiding, de wijze waarop de leerlingen geactiveerd kunnen worden door een pakkend begin en door gebruik te maken van de voorkennis. We zullen het hebben over de keuze voor werkvormen in aansluiting op het […]

Startersinitiatie lagere school 2024-2025

Beschrijving Leraren die nieuw zijn of nog niet veel jaren ervaring hebben zullen gebaat zijn met deze vormingsreeks. Er is ruimte voor kennismaking met de steinerpedagogie in de lagere school met de hulp van vier ervaren leerkrachten die elk een vormingssessie voor hun rekening nemen, bijgestaan door Inneke Van Esbroeck als procesbegeleider. Tijdens elke sessie […]

Zelfzorg in steinerscholen: van werkdruk tot rustpunt 2024-2025

Beschrijving Zelfzorg als leerkracht: hoe pak ik dat aan en hoe houd ik het vol? Hoe kan ik integer en veerkrachtig blijven?  Hoe behoud ik mijn focus? Waar haal ik (opnieuw) levenskracht en enthousiasme? En hoe bouwen we aan een dragende teamspirit? Al oefenend verbinden we ons met de krachtbronnen van onze (mede-)menselijkheid. Inschrijven Inschrijven […]

Innerlijk leiderschap 2024-2025

Beschrijving Authentiek leiden is pittig in een wereld waarin we geleerd worden te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Jij bent het nochtans die kan aanvoelen wat echt bij jou past, hoe jij het beste van jezelf kan geven. En dat is wat we precies gaan ontsluieren in dit groeitraject. De aansluiting vinden met wat […]

Onderste zintuigen en lateralisatie in bewegend onderwijs 2024-2025

Beschrijving Wij verzorgen in onze Steinerscholen een onderwijs waar, zeker in de speelklassen, beweging een prominente rol inneemt. Deze beweging zien we als een gezond opvoedkundig instrument dat meewerkend is in de opvoeding en ontwikkeling van het (jonge) kind. Verder kan het ons ook veel vertellen over hoe het gesteld is met de ontwikkeling van […]

(moeilijke) gesprekken met ouders 2024-2025

Beschrijving Aan de hand van de pedagogische driehoek kind – ouder – leerkracht bekijken we hoe we een opbouwend gesprek kunnen voeren met ouders/verzorgers over hun kind (in de bovenbouw met de leerling erbij). Hoe verzorgen we het lichaam, de ziel en de geest van zo’n gesprek? We reiken tips, oefeningen en inhoud aan om […]

Sterk(er) in jouw klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap 2024-2025

Beschrijving Het doel van deze opleiding is leerkrachten, zowel starters als mensen met ervaring in middelbare scholen, sterker te maken en meer werkvreugde te bezorgen. Na de opleiding zal hun klasmanagement efficiënter zijn, zal hun zelfvertrouwen groter zijn en zullen de deelnemers met een positievere kijk groeien in hun job. Bovendien leren ze omgaan met […]

Terugblik als inspiratiebron voor een effectieve lesvoorbereiding 2024-2025

Beschrijving Aan de hand van verschillende didactische modellen kijken we hoe je als leraar effectief op een les kan voorbereiden.  Ook bekijken we hoe de terugblik een waardevolle vooruitblik creëert voor de komende werkvormen en inhouden tijdens het periodeonderwijs.  Hoe je bewust kan worden van essentiële pedagogische en didactische aspecten in het effectief lesgeven en […]

Getuigschriften als kunstzinnig evaluatie-instrument 2024-2025

Beschrijving Elk jaar krijgen de kinderen na afloop van het jaar een getuigschrift. Altijd weer een feestelijk moment voor de kinderen, en ook voor de ouders een belangrijk moment. Een beeld van je kind komt op papier tot leven! Door de jaren heen is binnen de vrije scholen een cultuur ontstaan waarin het getuigschrift een […]