Vormingsdag voor administratieve schoolmedewerkers

Als onthaal-medewerker of secretariaatsmedewerker ben je een belangrijke schakel in de schoolorganisatie én in de leerlingenzorg. Vaak ben je het eerste aanspreekpunt van mensen, en in het bijzonder van leerlingen. Een 7de klasser staat anders in het leven dan een 11de klasser. Hoe ziet die ontwikkelingsweg er uit?  En wat is actief luisteren? Waar begint en […]

Praktijknamiddag handwerk

Terwijl onze handen aan het werk zijn, overloopt de docent samen met de cursisten de boog van klas 1 tot en met klas 6. Zowel klasmanagement, techniek als de sociale kunst binnen de lessen handwerk krijgen een plaats tijdens deze workshop. Elke cursist wordt begeleid tot het toe werken naar een kleine afgewerkt product, maar […]

De weg naar leersteun

Sinds september 2023 is er een nieuw Leersteundecreet van kracht. Het werk van de leerondersteuners bouwt verder op het beleid van leerlingenbegeleiding dat elke basisschool en secundaire school voor al haar leerlingen uitbouwt. Leersteun wordt steeds gegeven op basis van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden van de leerling en de leerkracht(en). Leerondersteuners brengen op deze manier waardevolle […]

Lerarendag basisonderwijs 2023

Verbinding & differentiatie Met gastspreker Christof Wiechert. Deze lerarendag wordt 2 keer georganiseerd: Op woensdag 4 oktober 2023, van 9u30 tot 12u30 in de Hiberniaschool, Antwerpen. Op woensdag 18 oktober 2023, van 9u30 tot 12u30 in de Guido Gezelleschool, Brugge.

Paasconferentie

Voordrachten en werkgroepen (in de tweede helft van de tweede week van de paasvakantie). Meer info: www.paasconferentie.be.  

Klasdagen 1 tot 6

Klasdagen 1 tot 6 “De leerkracht als jongleur”. Zoveel kinderen, zoveel vragen! Hoe ga je daar als leerkracht mee om? Pedagogiek, didactiek, les en leerstof. Lesgeven vraagt inventiviteit, creativiteit, aandacht en verbinding. Ook humor, interesse, kennis, zelfkennis en inzicht. Het is een zoektocht waarbij je in gebieden komt waar je eerder niet was. Je eigen […]

Vormingssessies tijdens de vergadertijd, rond afgesproken pedagogisch-didactische uitdagingen

Vormingssessies tijdens de vergadertijd, rond afgesproken pedagogisch-didactische uitdagingen

Reflectiedagen rond leren en onderzoeken, evalueren, differentiëren, gezonde school of burgerschap

Reflectiedagen rond leren en onderzoeken, evalueren, differentiëren, gezonde school of burgerschap Per (vestiging van) je middelbare steinerschool wordt een reflectiedag georganiseerd. Ga in je schoolkalender na wanneer die gepland is. Je schoolleiding zal aangeven welk thema centraal staat.  

Lerende netwerken rond wiskunde

Lerende netwerken rond wiskunde (1 startende leraar per vestiging!) We organiseren dit schooljaar een lerend netwerk voor leerkrachten van middelbare steinerscholenin vakgebied wiskunde. Je schrijft in als individuele leraar, met maximum 1 leraar per vestiging (we gaan uit van interne doorstroming naar vakwerkgroep) en je bent maximum voor het 3de schooljaar werkzaam in de Steinerschool of […]

Bothmergymnastiek

Bothmergymnastiek Dit bewegingsonderwijs bestaat uit een reeks bewegingssequenties die zijn aangepast aan de verschillende door Steiner vastgestelde ontwikkelingsstadia van het kind. De door hem beschreven oefeningen worden gebruikt in het educatieve veld en in therapeutisch werk met volwassenen en kinderen. Bothmergymnastiek is een bewegingsdiscipline met antroposofische achtergrond die zich bezighoudt met de krachten van de […]