Lerarendag basisonderwijs 2023

Verbinding & differentiatie Met gastspreker Christof Wiechert. Deze lerarendag wordt 2 keer georganiseerd: Op woensdag 4 oktober 2023, van 9u30 tot 12u30 in de Hiberniaschool, Antwerpen. Op woensdag 18 oktober 2023, van 9u30 tot 12u30 in de Guido Gezelleschool, Brugge.

Paasconferentie

Voordrachten en werkgroepen (in de tweede helft van de tweede week van de paasvakantie). Meer info: www.paasconferentie.be.  

Klasdagen 1 tot 6

Klasdagen 1 tot 6 “De leerkracht als jongleur”. Zoveel kinderen, zoveel vragen! Hoe ga je daar als leerkracht mee om? Pedagogiek, didactiek, les en leerstof. Lesgeven vraagt inventiviteit, creativiteit, aandacht en verbinding. Ook humor, interesse, kennis, zelfkennis en inzicht. Het is een zoektocht waarbij je in gebieden komt waar je eerder niet was. Je eigen […]

Vormingssessies tijdens de vergadertijd, rond afgesproken pedagogisch-didactische uitdagingen

Vormingssessies tijdens de vergadertijd, rond afgesproken pedagogisch-didactische uitdagingen

Reflectiedagen rond leren en onderzoeken, evalueren, differentiëren, gezonde school of burgerschap

Reflectiedagen rond leren en onderzoeken, evalueren, differentiëren, gezonde school of burgerschap Per (vestiging van) je middelbare steinerschool wordt een reflectiedag georganiseerd. Ga in je schoolkalender na wanneer die gepland is. Je schoolleiding zal aangeven welk thema centraal staat.  

Lerende netwerken rond wiskunde en geschiedenis

Lerende netwerken rond wiskunde en geschiedenis (1 startende leraar per vestiging!) We organiseren dit schooljaar 2 lerende netwerken voor leerkrachten van middelbare steinerscholen: nl. voor geschiedenis en voor wiskunde. Je schrijft in als individuele leraar, met maximum 1 leraar per vestiging (we gaan uit van interne doorstroming naar vakwerkgroep) en je bent maximum voor het 3de […]

Bothmergymnastiek

Bothmergymnastiek Dit bewegingsonderwijs bestaat uit een reeks bewegingssequenties die zijn aangepast aan de verschillende door Steiner vastgestelde ontwikkelingsstadia van het kind. De door hem beschreven oefeningen worden gebruikt in het educatieve veld en in therapeutisch werk met volwassenen en kinderen. Bothmergymnastiek is een bewegingsdiscipline met antroposofische achtergrond die zich bezighoudt met de krachten van de […]

Creativiteit in een digitale tijd, the NeverEnding Story

Creativiteit in een digitale tijd, the NeverEnding Story De tekst van ChatGPT die ik voor deze intro dacht te genereren was helaas ondermaats en onbruikbaar. Maar hoe komt dat? Waarom moest ik toch zelf aan de slag? Ook deze korte tekst heeft een ziel nodig, een stevige portie creativiteit, bevlogenheid een leuk begin, een dieptepunt, […]

Computationeel denken via analoge en digitale wegen.

Computationeel denken via analoge en digitale wegen. Een belangrijke pijler in het leerplan media is computationeel denken. Dit wordt vaak verkeerd begrepen als de wijze waarop computers ‘denken’. Echter het is een nieuwe naam voor de oude menselijke competentie van logisch denken. Het is de vaardigheid waarop we beroep doen om computers te kunnen aansturen. […]

Clustervakdag voor alle leraren in de secundaire school

Clustervakdag voor alle leraren in de secundaire school Voor deze vormingsdag zullen nog enkele vakken worden uitgekozen. De betrokken leraren uit alle secundaire steinerscholen zullen uitwisselen over de pedagogisch-didactische aanpak van het leerplan. Voor leraren die bij geen enkel van de gekozen vakken kunnen aansluiten zal elke school of vestiging een specifiek nascholingsthema voorzien.