Klasdagen voor peuter-, kleuter- en lagere schoolleraren 2024-2025

Beschrijving leren is perspectief bieden Het ambacht van leerkracht stelt hoge eisen. Dat was altijd al zo, maar is vandaag de dag in een wereld die overhoop ligt extra moeilijk. Hoeveel leerlingen volgen nog de gebruikelijke ontwikkelingsstappen? Voor welke leerlingen is het leerplan van 100 jaar geleden nog van toepassing? Hoe behoud je je natuurlijke […]

Masterclass 12e klas – Op de drempel van de volwassenheid 2024-2025

Beschrijving De jaarlijkse masterclass, georganiseerd door de Scholengemeenschap Secundaire Steinerscholen,  focust dit jaar op de laatste bovenbouwklas, de twaalfde. We voegen dit jaar belangrijke kunstzinnige aspecten toe: samenzang in de ochtend, en een opvoering van het Paradijsspel door oud-leerlingen op vrijdagavond! Deze masterclass gaat door op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus in de Middelbare […]

De kunst van didactiek 2024-2025

Beschrijving We zullen met elkaar de verschillende onderdelen van het proces van lesvoorbereiding en uitvoering verkennen: de schriftelijke en de mentale voorbereiding, de wijze waarop de leerlingen geactiveerd kunnen worden door een pakkend begin en door gebruik te maken van de voorkennis. We zullen het hebben over de keuze voor werkvormen in aansluiting op het […]

Startersinitiatie lagere school 2024-2025

Beschrijving Leraren die nieuw zijn of nog niet veel jaren ervaring hebben zullen gebaat zijn met deze vormingsreeks. Er is ruimte voor kennismaking met de steinerpedagogie in de lagere school met de hulp van vier ervaren leerkrachten die elk een vormingssessie voor hun rekening nemen, bijgestaan door Inneke Van Esbroeck als procesbegeleider. Tijdens elke sessie […]

Studiedag voor zorgcoördinatoren en leerondersteuners II 2024-2025

Beschrijving Vorming over ADHD en ADD. Wat is het (niet)? Hoe herken je het? Wat is helpend in de klas? We kijken vanuit het wetenschappelijk kader maar ook vanuit de constitutiebeelden. Hoe kan pedagogisch/didactisch handelen bijdragen aan de begeleiding van leerlingen in de klas? En hoe begeleid je leerkrachten/docenten daarin? Na het volgen van deze […]

Studiedag voor zorgcoördinatoren en leerondersteuners I 2024-2025

Beschrijving Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! Op deze studiedag krijg je inzicht in wat executieve functies (EF) zijn, hoe ze zich ontwikkelen en concrete tips om ermee aan de slag te gaan. Daarna onderzoeken we hoe we op geïntegreerde manier de EF’s van de leerlingen kunnen ondersteunen en versterken. In de voormiddag worden zorgcoördinatoren […]

Zelfzorg in steinerscholen: van werkdruk tot rustpunt 2024-2025

Beschrijving Zelfzorg als leerkracht: hoe pak ik dat aan en hoe houd ik het vol? Hoe kan ik integer en veerkrachtig blijven?  Hoe behoud ik mijn focus? Waar haal ik (opnieuw) levenskracht en enthousiasme? En hoe bouwen we aan een dragende teamspirit? Al oefenend verbinden we ons met de krachtbronnen van onze (mede-)menselijkheid. Inschrijven Inschrijven […]

Onderste zintuigen en lateralisatie in bewegend onderwijs 2024-2025

Beschrijving Wij verzorgen in onze Steinerscholen een onderwijs waar, zeker in de speelklassen, beweging een prominente rol inneemt. Deze beweging zien we als een gezond opvoedkundig instrument dat meewerkend is in de opvoeding en ontwikkeling van het (jonge) kind. Verder kan het ons ook veel vertellen over hoe het gesteld is met de ontwikkeling van […]

Stromend door de dag in de peuter- en kleuterklas 2024-2025

Beschrijving Deze vorming wordt opgesplitst in twee sessies: Sessie 1: Hoe kan je vanuit etherkracht en zelfscholing vormend inwerken op het jonge kind?  De leraar is voor het jonge kind een sturende en leidende kracht in de klas. Hoe zien we onszelf in deze rol functioneren? Hoe kunnen we met deze insteek een voorbeeld zijn […]

Goede instructie geven, de gepaste sleutel om een opgave binnen te brengen bij elke leerling 2024-2025

Beschrijving We hebben vaak een helder idee over wat we verwachten van leerlingen bij een bepaalde opdracht. Hoe kunnen we de opdracht zo geven dat alle leerlingen door hebben wat er bedoeld wordt en dat er antwoorden of oplossingen komen zoals we die verwachten? We gaan dus op zoek naar heldere, feitelijke instructies. Hierbij gaan […]