Vormingsdag voor administratieve schoolmedewerkers

Als onthaal-medewerker of secretariaatsmedewerker ben je een belangrijke schakel in de schoolorganisatie én in de leerlingenzorg. Vaak ben je het eerste aanspreekpunt van mensen, en in het bijzonder van leerlingen. Een 7de klasser staat anders in het leven dan een 11de klasser. Hoe ziet die ontwikkelingsweg er uit?  En wat is actief luisteren? Waar begint en […]

Praktijknamiddag handwerk

Terwijl onze handen aan het werk zijn, overloopt de docent samen met de cursisten de boog van klas 1 tot en met klas 6. Zowel klasmanagement, techniek als de sociale kunst binnen de lessen handwerk krijgen een plaats tijdens deze workshop. Elke cursist wordt begeleid tot het toe werken naar een kleine afgewerkt product, maar […]

Intervisie leidinggevenden

Intervisie leidinggevenden Via dit aanbod krijgen collega-leidinggevenden de kans om op regelmatige basis in kleine groepjes (van 4 tot 6 deelnemers) stil te staan bij heel concrete vragen waarmee zij in hun job worden geconfronteerd. Elke deelnemer wordt dus uitgenodigd om zich vooraf te bezinnen over een persoonlijke professionele uitdaging die zij/hij als mogelijke casus […]

Hoe geef ik een stukje expertise door aan collega’s?

Hoe geef ik een stukje expertise door aan collega’s? Met de jaren ontwikkelen leraren op natuurlijke wijze pedagogische expertise. Soms is het zeer deugddoend om deze ervaring te kunnen delen, een stukje expertise kenbaar te maken, zodat andere collega’s daar inspiratie kunnen uit halen om hun eigen pedagogische opdracht vorm te geven. Maar ja, zo’n […]

Creativiteit in een digitale tijd, the NeverEnding Story

Creativiteit in een digitale tijd, the NeverEnding Story De tekst van ChatGPT die ik voor deze intro dacht te genereren was helaas ondermaats en onbruikbaar. Maar hoe komt dat? Waarom moest ik toch zelf aan de slag? Ook deze korte tekst heeft een ziel nodig, een stevige portie creativiteit, bevlogenheid een leuk begin, een dieptepunt, […]

Computationeel denken via analoge en digitale wegen.

Computationeel denken via analoge en digitale wegen. Een belangrijke pijler in het leerplan media is computationeel denken. Dit wordt vaak verkeerd begrepen als de wijze waarop computers ‘denken’. Echter het is een nieuwe naam voor de oude menselijke competentie van logisch denken. Het is de vaardigheid waarop we beroep doen om computers te kunnen aansturen. […]

Startersinitiatie Middelbare school

Startersinitiatie Middelbare school Leraren die nieuw zijn of nog niet veel jaren ervaring ‘op de teller’ hebben staan, zullen gebaat zijn met deze vijf halve dagen. Dit traject is geen herhaling van vorig schooljaar en kan interessant blijven voor wie toen reeds deelnam. ‘Absolute beginners’ volgen best de cursus ‘kennismaking met de steinerpedagogie’. Ook ‘De […]

Vakdag muziek

De vakdag muziek is bedoeld voor leerkrachten die hun muziekonderwijs willen verbreden en verdiepen. Hoe kunnen we de muzieklessen nog beter afstemmen op de leeftijdsgroep die we voor ons hebben, welke oefeningen, werkvormen, variaties en vondsten dragen muzikaal bij aan de ontwikkeling van onze kinderen? We gaan op de vakdag een aantal stappen verder dan […]

Emotionele remediëring en traumapreventie

Emotionele remediëring en traumapreventie Emotioneel belastende situaties, waarbij gevoelens worden opgekropt tonen zich, vaak jaren later, in moeilijk en extreem ‘onhandelbaar’ gedrag en handelingen. Kinderen ontploffen, doen woedeaanvallen, worden overbeweeglijk, kruipen eenzaam in een hoekje, worden moe (overbelast lichaam), krijgen hoofdpijn, zetten muren voor zich en dragen maskers. Hun schoolpunten gaan fel (vaak tijdelijk) naar […]

Gezag hebben… gezag krijgen: nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op Haim Omer

Gezag hebben… gezag krijgen: nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op Haim Omer Als leerkracht, opvoeder,… krijg je soms te maken met gedrag van leerlingen waar je geen vat lijkt op te hebben. Opvoedingsmethodes die vroeger wel nog werkten, lijken nu te falen. Grenzen stellen lukt niet meer en respect voor gezagsfiguren lijkt verdwenen. Ook […]