Startersinitiatie lagere school 2024-2025

Beschrijving Leraren die nieuw zijn of nog niet veel jaren ervaring hebben zullen gebaat zijn met deze vormingsreeks. Er is ruimte voor kennismaking met de steinerpedagogie in de lagere school met de hulp van vier ervaren leerkrachten die elk een vormingssessie voor hun rekening nemen, bijgestaan door Inneke Van Esbroeck als procesbegeleider. Tijdens elke sessie […]

Innerlijk leiderschap 2024-2025

Beschrijving Authentiek leiden is pittig in een wereld waarin we geleerd worden te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Jij bent het nochtans die kan aanvoelen wat echt bij jou past, hoe jij het beste van jezelf kan geven. En dat is wat we precies gaan ontsluieren in dit groeitraject. De aansluiting vinden met wat […]

Sterk(er) in jouw klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap 2024-2025

Beschrijving Het doel van deze opleiding is leerkrachten, zowel starters als mensen met ervaring in middelbare scholen, sterker te maken en meer werkvreugde te bezorgen. Na de opleiding zal hun klasmanagement efficiënter zijn, zal hun zelfvertrouwen groter zijn en zullen de deelnemers met een positievere kijk groeien in hun job. Bovendien leren ze omgaan met […]

Terugblik als inspiratiebron voor een effectieve lesvoorbereiding 2024-2025

Beschrijving Aan de hand van verschillende didactische modellen kijken we hoe je als leraar effectief op een les kan voorbereiden.  Ook bekijken we hoe de terugblik een waardevolle vooruitblik creëert voor de komende werkvormen en inhouden tijdens het periodeonderwijs.  Hoe je bewust kan worden van essentiële pedagogische en didactische aspecten in het effectief lesgeven en […]

Periodeonderwijs ontwerpen in de onderbouwklassen 2024-2025

Beschrijving Tijdens deze vormingsvoormiddag verkennen we samen de essentie van het periodeonderwijs.  Via steeds veranderende en levendige processen, waarin scheppen en creëren centraal staan, maken we kennis met didactisch modellen waarmee we effectief aan de slag kunnen. Welke ingrediënten mogen niet ontbreken? Welke pedagogische invalshoeken en didactische wenken kunnen ons inspireren? Hoe kan de opbouw […]

Traumasensitieve pedagogie, emotionele remediëring en casusbespreking/intervisie 2024-2025

Beschrijving De steinerpedagogie draagt het in zich om kwalitatief traumasensitief pedagogisch handelen in te zetten. Soms zijn er echter emotioneel belastende situaties waarbij gevoelens worden opgekropt, en/of zich tonen – vaak jaren later – in moeilijk en onhandelbaar gedrag en handelingen. Kinderen en jongeren ontploffen, doen woede aanvallen, worden onbeweeglijk, kruipen eenzaam in een hoekje, […]

Menskunde in de praktijk 2024-2025

Beschrijving Deze vormingsreeks bestaat uit 4 sessies. Elke sessie legt de focus op een afzonderlijk thema binnen Menskunde. Hieronder lees je meer: Menskunde in de praktijk I – Belang van de beeldende wereld Datum: 05/10/2024 De beeldende wereld is een wereld vol waarheid. De mythologieën moeten wel op een andere manier gelezen worden om die […]

Periodeonderwijs ontwerpen in het secundair onderwijs 2024-2025

Beschrijving Ochtendperiodes ontwerpen is een kunst waarbij de leraar de pedagogische opgave en de leerplandoelstellingen ter harte neemt om de leerlingen ‘levend voedsel’ te geven dat hen sterkt in hun ontwikkeling. Welke ingrediënten mogen niet ontbreken? Welke pedagogische invalshoeken en didactische wenken kunnen ons inspireren? Hoe kan de opbouw van de periode als geheel, en […]

Een gezonde schoolstructuur voor een kwaliteitsvolle pedagogie 2024-2025

Beschrijving Een vlotte en constructieve samenwerking tussen alle organen op de school (schoolbestuur, schoolhoofd, pedagogisch team, oudervereniging en werkgroepen) zorgt voor weinig communicatiestoornissen tussen alle geledingen. Wanneer de rollen helder verdeeld zijn en de communicatielijnen goed verzorgd worden, kan elk orgaan optimaal bijdragen aan de werking van de hele school en zo de pedagogie ten […]

Mensgerichte kwaliteitsontwikkeling 2024-2025

Beschrijving Het ontwikkelen van kwaliteit gebeurt liefst volgens een holistisch mensbeeld met aandacht voor kennis, vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling en sociale competenties van alle actoren binnen een schoolorganisatie. Het uitgangspunt is om kwaliteit op twee verschillende manieren te ontwikkelen, enerzijds op een zo objectief mogelijke manier aan de hand van monitoring van standaarden en de daarbij horende […]