HERMMES conferentie “Analoog en digitaal, hoe bereik je de balans?”

Inschrijven Inschrijven kan via deze link.

Excel voor beginners en gevorderden 2024-2025

Beschrijving Ben je een beginner op het gebied van Excel? Of heb je jezelf ooit wel eens de basics aangeleerd, maar wil je je kennis weer aanscherpen? We gaan op deze eerste vormingsdag samen aan de slag op beginnersniveau om jouw zelfredzaamheid met betrekking tot dit Office programma te vergroten. Zeker met de nieuwste functies […]

Zelfzorg in steinerscholen: van werkdruk tot rustpunt 2024-2025

Beschrijving Zelfzorg als leerkracht: hoe pak ik dat aan en hoe houd ik het vol? Hoe kan ik integer en veerkrachtig blijven?  Hoe behoud ik mijn focus? Waar haal ik (opnieuw) levenskracht en enthousiasme? En hoe bouwen we aan een dragende teamspirit? Al oefenend verbinden we ons met de krachtbronnen van onze (mede-)menselijkheid. Inschrijven Inschrijven […]

Innerlijk leiderschap 2024-2025

Beschrijving Authentiek leiden is pittig in een wereld waarin we geleerd worden te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Jij bent het nochtans die kan aanvoelen wat echt bij jou past, hoe jij het beste van jezelf kan geven. En dat is wat we precies gaan ontsluieren in dit groeitraject. De aansluiting vinden met wat […]

ConduArta voor schoolleiders 2024-2025

Beschrijving Scheppen in tijden van onzekerheid Steinerscholen zijn plaatsen waar innerlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling centraal staan.  Leidinggevenden staan samen met hun team voor de uitdaging  ‘levend onderwijs’ waar te maken in deze turbulente tijden.  Ondanks alle onzekerheid en twijfel weten we dat in ieder mens vermogens sluimeren om een nieuwe werkelijkheid, nieuwe inzichten en een […]

(moeilijke) gesprekken met ouders 2024-2025

Beschrijving Aan de hand van de pedagogische driehoek kind – ouder – leerkracht bekijken we hoe we een opbouwend gesprek kunnen voeren met ouders/verzorgers over hun kind (in de bovenbouw met de leerling erbij). Hoe verzorgen we het lichaam, de ziel en de geest van zo’n gesprek? We reiken tips, oefeningen en inhoud aan om […]

ConduArta voor docenten en mentoren 2024-2025

Beschrijving Onze vormings- en begeleidingsinitiatieven hebben steeds volwassenenvormers nodig die zich enerzijds graag in de steinerpedagogie blijven verdiepen en anderzijds hun ervaring aan collega’s willen overdragen. Met plezier stellen we vast dat er de laatste jaren nieuwe krachten bijkomen in dit werkgebied, maar we blijven op zoek naar meer mensen! Met deze bijscholing willen wij je de kans […]

Een gezonde schoolstructuur voor een kwaliteitsvolle pedagogie 2024-2025

Beschrijving Een vlotte en constructieve samenwerking tussen alle organen op de school (schoolbestuur, schoolhoofd, pedagogisch team, oudervereniging en werkgroepen) zorgt voor weinig communicatiestoornissen tussen alle geledingen. Wanneer de rollen helder verdeeld zijn en de communicatielijnen goed verzorgd worden, kan elk orgaan optimaal bijdragen aan de werking van de hele school en zo de pedagogie ten […]

Mensgerichte kwaliteitsontwikkeling 2024-2025

Beschrijving Het ontwikkelen van kwaliteit gebeurt liefst volgens een holistisch mensbeeld met aandacht voor kennis, vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling en sociale competenties van alle actoren binnen een schoolorganisatie. Het uitgangspunt is om kwaliteit op twee verschillende manieren te ontwikkelen, enerzijds op een zo objectief mogelijke manier aan de hand van monitoring van standaarden en de daarbij horende […]

Intervisie leidinggevenden 2024-2025

Beschrijving In het intervisie-aanbod voor leidinggevenden krijgen collega-schoolleiders de kans om in kleine groep (4 tot 6 deelnemers) stil te staan bij concrete vragen waarmee zij in hun rol geconfronteerd worden. Elke deelnemer wordt uitgenodigd om vooraf een persoonlijke professionele uitdaging als werkvraag te kiezen, die zij/hij als mogelijke casus op de intervisiebijeenkomst inbrengt. Er […]