De weg naar leersteun

Sinds september 2023 is er een nieuw Leersteundecreet van kracht. Het werk van de leerondersteuners bouwt verder op het beleid van leerlingenbegeleiding dat elke basisschool en secundaire school voor al haar leerlingen uitbouwt. Leersteun wordt steeds gegeven op basis van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden van de leerling en de leerkracht(en). Leerondersteuners brengen op deze manier waardevolle […]

Lerarendag basisonderwijs 2023

Verbinding & differentiatie Met gastspreker Christof Wiechert. Deze lerarendag wordt 2 keer georganiseerd: Op woensdag 4 oktober 2023, van 9u30 tot 12u30 in de Hiberniaschool, Antwerpen. Op woensdag 18 oktober 2023, van 9u30 tot 12u30 in de Guido Gezelleschool, Brugge.

Datageletterdheid: data en kwaliteitszorg

Datageletterdheid: data en kwaliteitszorg OKO-samenwerkingsverband Er zijn vier sessies: Sessie 1: De plaats van datageletterdheid binnen interne kwaliteitszorg => 2 februari 2024 (9u30 – 15u30) Sessie 2: Aan de slag met kwalitatieve data in je school => 15 maart 2024 (9u30 – 15u30) Sessie 3: Aan de slag met kwantitatieve data in je school => 19 april 2024 […]

Klasdagen 1 tot 6

Klasdagen 1 tot 6 “De leerkracht als jongleur”. Zoveel kinderen, zoveel vragen! Hoe ga je daar als leerkracht mee om? Pedagogiek, didactiek, les en leerstof. Lesgeven vraagt inventiviteit, creativiteit, aandacht en verbinding. Ook humor, interesse, kennis, zelfkennis en inzicht. Het is een zoektocht waarbij je in gebieden komt waar je eerder niet was. Je eigen […]

Studiedagen voor zorgcoördinatoren en leerondersteuners

Studiedagen voor zorgcoördinatoren en leerondersteuners We bieden inzichten en vaardigheden aan om het zorgbeleid op school te versterken. Hoe dragen we bij tot zorgbreed en kansrijk onderwijs? We zoeken ook naar tools om het zorgbeleid op school te evalueren. Het blijft een zoektocht naar de beste manier om tot een geïntegreerd zorgbeleid te komen. Via […]

Lerende netwerken rond wiskunde

Lerende netwerken rond wiskunde (1 startende leraar per vestiging!) We organiseren dit schooljaar een lerend netwerk voor leerkrachten van middelbare steinerscholenin vakgebied wiskunde. Je schrijft in als individuele leraar, met maximum 1 leraar per vestiging (we gaan uit van interne doorstroming naar vakwerkgroep) en je bent maximum voor het 3de schooljaar werkzaam in de Steinerschool of […]

Praktijkdagen voor leraren in klassen 4, 5 of 6: waarom doen we wat we doen, in het leergebied wiskunde

Praktijkdagen voor leraren in klassen 4, 5 of 6: waarom doen we wat we doen, in het leergebied wiskunde? Als we in de wiskundelessen niet willen dat kinderen vervreemden van hetgeen ze doen, kunnen we streven naar enthousiasmerende verbindingen tussen verschillende vragen, uitdagingen en inzichten. In het rekenen bereikt men die met doorleefde bewegingen, concrete […]

Vakdag muziek

De vakdag muziek is bedoeld voor leerkrachten die hun muziekonderwijs willen verbreden en verdiepen. Hoe kunnen we de muzieklessen nog beter afstemmen op de leeftijdsgroep die we voor ons hebben, welke oefeningen, werkvormen, variaties en vondsten dragen muzikaal bij aan de ontwikkeling van onze kinderen? We gaan op de vakdag een aantal stappen verder dan […]

Vakdag LO – Bothmergymnastiek

Bothmergymnastiek in de basisschool Dit bewegingsonderwijs bestaat uit een reeks bewegingssequenties die zijn aangepast aan de verschillende door Steiner vastgestelde ontwikkelingsstadia van het kind. De door hem beschreven oefeningen worden gebruikt in het educatieve veld en in therapeutisch werk met volwassenen en kinderen. Bothmergymnastiek is een bewegingsdiscipline met antroposofische achtergrond die zich bezighoudt met de […]

De gelaagdheid van het antroposofisch mensbeeld

De gelaagdheid van het antroposofisch mensbeeld Tijdens deze drie zaterdagvoormiddagen maak je kennis met de uitgangspunten van de antroposofische menskunde, de onmisbare basis voor de steinerpedagogie die het kind in zijn totale wezen wil benaderen. Rudolf Steiner gaf in zijn voordrachten rond antroposofische menskunde onder meer een beeld van de mens als drieledig wezen, dat […]