Studiedag voor zorgcoördinatoren en leerondersteuners II 2024-2025

Beschrijving Vorming over ADHD en ADD. Wat is het (niet)? Hoe herken je het? Wat is helpend in de klas? We kijken vanuit het wetenschappelijk kader maar ook vanuit de constitutiebeelden. Hoe kan pedagogisch/didactisch handelen bijdragen aan de begeleiding van leerlingen in de klas? En hoe begeleid je leerkrachten/docenten daarin? Na het volgen van deze […]

Studiedag voor zorgcoördinatoren en leerondersteuners I 2024-2025

Beschrijving Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! Op deze studiedag krijg je inzicht in wat executieve functies zijn, hoe ze zich ontwikkelen en concrete tips om ermee aan de slag te gaan. Daarna onderzoeken we hoe we op geïntegreerde manier de EF’s van de leerlingen kunnen ondersteunen en versterken. In de voormiddag worden zorgcoördinatoren uit […]

Datageletterdheid: data en kwaliteitszorg

Datageletterdheid: data en kwaliteitszorg OKO-samenwerkingsverband Er zijn vier sessies: Sessie 1: De plaats van datageletterdheid binnen interne kwaliteitszorg => 2 februari 2024 (9u30 – 15u30) Sessie 2: Aan de slag met kwalitatieve data in je school => 15 maart 2024 (9u30 – 15u30) Sessie 3: Aan de slag met kwantitatieve data in je school => 19 april 2024 […]

Praktijkdagen voor leraren in klassen 4, 5 of 6: waarom doen we wat we doen, in het leergebied wiskunde

Praktijkdagen voor leraren in klassen 4, 5 of 6: waarom doen we wat we doen, in het leergebied wiskunde? Als we in de wiskundelessen niet willen dat kinderen vervreemden van hetgeen ze doen, kunnen we streven naar enthousiasmerende verbindingen tussen verschillende vragen, uitdagingen en inzichten. In het rekenen bereikt men die met doorleefde bewegingen, concrete […]

De gelaagdheid van het antroposofisch mensbeeld

De gelaagdheid van het antroposofisch mensbeeld Tijdens deze drie zaterdagvoormiddagen maak je kennis met de uitgangspunten van de antroposofische menskunde, de onmisbare basis voor de steinerpedagogie die het kind in zijn totale wezen wil benaderen. Rudolf Steiner gaf in zijn voordrachten rond antroposofische menskunde onder meer een beeld van de mens als drieledig wezen, dat […]

Voordracht: Het kind van 9 – Nicola De Cono

International Campus Waldorf

(gratis) online voordrachten over steinerpedagogie en didactiek Alle info en inschrijven op www.international-campus-waldorf.com