De weg naar leersteun

Sinds september 2023 is er een nieuw Leersteundecreet van kracht. Het werk van de leerondersteuners bouwt verder op het beleid van leerlingenbegeleiding dat elke basisschool en secundaire school voor al haar leerlingen uitbouwt. Leersteun wordt steeds gegeven op basis van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden van de leerling en de leerkracht(en). Leerondersteuners brengen op deze manier waardevolle […]

Waldorf Upper-School International

Online training in een internationale context. Meer info en inschrijven op https://e-learningwaldorf.de/

International Campus Waldorf

(gratis) online voordrachten over steinerpedagogie en didactiek Alle info en inschrijven op www.international-campus-waldorf.com

Learning Journey Leadership – Online

In vier twee-urige Engelstalige online sessies wordt u meegenomen in belangrijke aspecten van schoolleiderschap. Er is steeds een korte inzichtelijke introductie, waarna er gelegenheid is tot uitwisseling met internationale collega’s-schoolleiders. De cursus biedt overigens een bibliotheek aan relevante achtergrondinformatie in tekst- en videovorm. In de weken tussen de online sessies wordt ook kans geboden om […]

Gezonde mediapedagogie, samenwerking met ouders, ONLINE

Om een goed werkend mediaconcept op school uit te werken, kunnen we niet zonder de samenwerking met ouders.  In deze online workshop met prof. Paula Bleckmann bekijken we hoe we kleine stappen kunnen nemen in het ondersteunen van ouders binnen de mediapedagogie. Hoe kunnen we via gesprek ouders begeleiden, ook wanneer het moeilijker loopt met digitale […]