11th World Teachers Conference

Een internationale week in Dornach, vol uitwisseling en verdieping. Meer info en inschrijven op https://www.goetheanum-paedagogik.ch/en/events/world-teachers-conference

Waldorf Upper-School International

online training in een internationale context Meer info en inschrijven op https://e-learningwaldorf.de/waldorf-upperschool-international/

International Refresher Course Week

internationale week in Kassel, ook met online sessies, deze keer omtrent de 12e klas Meer info en inschrijven op https://www.lehrerseminar-forschung.de/weiterbildung/internationale-fortbildung-oberstufe

International Campus Waldorf

(gratis) online voordrachten over steinerpedagogie en didactiek Alle info en inschrijven op www.international-campus-waldorf.com