Traumasensitieve pedagogie, emotionele remediëring en casusbespreking/intervisie 2024-2025

Beschrijving De steinerpedagogie draagt het in zich om kwalitatief traumasensitief pedagogisch handelen in te zetten. Soms zijn er echter emotioneel belastende situaties waarbij gevoelens worden opgekropt, en/of zich tonen – vaak jaren later – in moeilijk en onhandelbaar gedrag en handelingen. Kinderen en jongeren ontploffen, doen woede aanvallen, worden onbeweeglijk, kruipen eenzaam in een hoekje, […]

Menskunde in de praktijk 2024-2025

Beschrijving Deze vormingsreeks bestaat uit 4 sessies. Elke sessie legt de focus op een afzonderlijk thema binnen Menskunde. Hieronder lees je meer: Menskunde in de praktijk I – Belang van de beeldende wereld Datum: XX/XX/20XX Menskunde in de praktijk II – De ongetemde wil Datum: 08/12/2024 De wil is een kracht en een mysterie. Kinderen […]

Effectieve didactiek – Periode onderwijs ontwerpen (SECUNDAIR) 2024-2025

Beschrijving Ochtendperiodes ontwerpen is een kunst waarbij de leraar de pedagogische opgave en de leerplandoelstellingen ter harte neemt om de leerlingen ‘levend voedsel’ te geven dat hen sterkt in hun ontwikkeling. Welke ingrediënten mogen niet ontbreken? Welke pedagogische invalshoeken en didactische wenken kunnen ons inspireren? Hoe kan de opbouw van de periode als geheel, en […]

ConduArta voor docenten 2024-2025

Beschrijving Onze vormings- en begeleidingsinitiatieven hebben steeds volwassenenvormers nodig die zich enerzijds graag in de steinerpedagogie blijven verdiepen en anderzijds hun ervaring aan collega’s willen overdragen. Met plezier stellen we vast dat er de laatste jaren nieuwe krachten bijkomen in dit werkgebied, maar we blijven op zoek naar meer mensen! Met deze bijscholing willen wij je de kans […]

Een gezonde schoolstructuur voor een kwaliteitsvolle pedagogie 2024-2025

Beschrijving Een vlotte en constructieve samenwerking tussen alle organen op de school (schoolbestuur, schoolhoofd, pedagogisch team, oudervereniging en werkgroepen) zorgt voor weinig communicatiestoornissen tussen alle geledingen. Wanneer de rollen helder verdeeld zijn en de communicatielijnen goed verzorgd worden, kan elk orgaan optimaal bijdragen aan de werking van de hele school en zo de pedagogie ten […]

Startersinitiatie Middelbare school 2024-2025

Beschrijving Leraren die nieuw zijn of nog niet veel jaren ervaring ‘op de teller’ hebben staan zullen gebaat zijn met dit traject. Er is ruimte voor kennismaking met de steinerpedagogie, inzetten op de ontwikkeling van jou als beginnend leraar en menskundige principes die direct inwerken op de klaspraktijk. Kortom, deze cursus is de ideale start […]

Mensgerichte kwaliteitsontwikkeling 2024-2025

Beschrijving Het ontwikkelen van kwaliteit gebeurt liefst volgens een holistisch mensbeeld met aandacht voor kennis, vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling en sociale competenties van alle actoren binnen een schoolorganisatie. Het uitgangspunt is om kwaliteit op twee verschillende manieren te ontwikkelen, enerzijds op een zo objectief mogelijke manier aan de hand van monitoring van standaarden en de daarbij horende […]

Intervisie leidinggevenden 2024-2025

Beschrijving In het intervisie-aanbod voor leidinggevenden krijgen collega-schoolleiders de kans om in kleine groep (4 tot 6 deelnemers) stil te staan bij concrete vragen waarmee zij in hun rol geconfronteerd worden. Elke deelnemer wordt uitgenodigd om vooraf een persoonlijke professionele uitdaging als werkvraag te kiezen, die zij/hij als mogelijke casus op de intervisiebijeenkomst inbrengt. Er […]

Vormingsdag voor administratieve schoolmedewerkers

Als onthaal-medewerker of secretariaatsmedewerker ben je een belangrijke schakel in de schoolorganisatie én in de leerlingenzorg. Vaak ben je het eerste aanspreekpunt van mensen, en in het bijzonder van leerlingen. Een 7de klasser staat anders in het leven dan een 11de klasser. Hoe ziet die ontwikkelingsweg er uit?  En wat is actief luisteren? Waar begint en […]

De weg naar leersteun

Sinds september 2023 is er een nieuw Leersteundecreet van kracht. Het werk van de leerondersteuners bouwt verder op het beleid van leerlingenbegeleiding dat elke basisschool en secundaire school voor al haar leerlingen uitbouwt. Leersteun wordt steeds gegeven op basis van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden van de leerling en de leerkracht(en). Leerondersteuners brengen op deze manier waardevolle […]